Placenta tumor

Placenta tumor

U trofoblastne bolesti spadaju grozdasta mola (hidatiozna mola), horio karcinom, trofoblastni tumor sa mesta posteljice i epitelni trofoblastni tumor. Ove bolesti mogu nastati posle normalne trudnoće i porođaja, ali i posle spontanog pobačaja i vanmaterične trudnoće.

Grozdasta mola se javlja u 0,9 na 1000 trudnoća, može biti delimična ili kompletna, manje ili više invazivna i smatra se ,,premalignim” stanjem. 

Ostale pomenute bolesti su jos ređe i spadaju u maligne bolesti. 

Uzrok je najverovatnije genetski. Rizik za grozdastu molu u sledećoj trudnoći je 8-15% kod kompletne mole i 2,5% posle delimične mole. 

Dijagnoza se postavlja ultrazvučnim pregledom i histopatološkom analizom posteljice. Leči se hirurški i citostaticima.

Contact us

Za sve informacije o tumoru posteljice i drugim ginekološkim pitanjima kontaktirajte nas na naše brojeve telefona radnim danima od 10 do 19 časova ili nam napišite email.