Conisation of the cervix

Home » Gynecology » Gynecological surgery » Uterus surgery » Conisation of the cervix

Šta je konizacija grlića materice?

Konizacija grlića materice je operacija kada se odstranjuje jedan deo grlića u obliku konusa kada su prethodno biopsijom dijagnostikovane ćelijske promene koje mogu dovesti do razvoja karcinoma, ili je otkriven karcinom grlića materice u ranoj fazi.

Konizacijom se odstranjuje deo grlića koji sadrži transformacionu zonu. Transformaciona zona je granica između dva tipa ćelija: cilindričnih koje se nalaze u kanalu grlića i pločasto slojevitih koje se nalaze na grliću. 

Ćelijske promene-displazije ili takozvane prekancerozne promene nastaju u transformacionoj zoni i iz tih promena se može razviti karcinom grlića materice. Zbog toga je bitno da se tokom konizacije odstrani deo sa transformacionom zonom.

Kada se radi konizacija

Konizacija se radi kada se biopsijom grlića, to jest uzimanjem malih delova tkiva sa grlića materice i uzimanjem dela tkiva iz kanala grlića materice pokaže da postoje promene na ćelijama koje se mogu razviti u karcinom. To su promene koje se klasifikuju kao CIN II i CIN III, što skraćenice od cervikalne intraepitelne neoplazije  2. i 3. stepena;

 • u slučaju kada se više puta biopsijom potvrdi dijagnoza CIN I, cervikalna intraepitelna neoplazija prvog stepena, a uz to su i pozitivni humani papiloma virusi (HPV) visokog stepena rizika;
 • kod karcinoma grlića stepena 0 i 1A1;
 • kod dugotrajnih krvarenja sa grlića materice bez prisutnih ćelijskih promena, u slučaju da se krvarenje ne može rešiti konzervativnim metodama

Metode koje se koriste:

Ovo je metoda koju najčešće izvodimo u ordinaciji Milenković.

U pitanju je konizacija omčicom koja je vezana za neki izvor energije, najčešće nisko voltažnu struju ili radio talase. Ovaj tip konizacije se naziva LOOP konizacija. Često se koriste i termini LEEP od engleskog izraza loop electrosugical exscision ili LLETZ od large loop excision of transformation zone.

Ova metoda se danas najčešće radi zbog minimalnog krvarenja tokom i posle konizacije, a sa savremenim aparatima oštećenje tkiva je svedeno na minimum i ne otežava histopatološku analizu.

Klasična konizacija-radi se skalpelom, odstranjuje se deo u obliku konusa, onda se rekonstruiše grlić i ušije hiruškim koncem.

(Ovom metodom se olakšava histopatološki pregled pošto nema termičkog oštećenja tkiva, ali je veće krvarenje tokom intervencije, i povišen rizik za krvarnje posle konizacije, kao i duži oporavak)

Kod ove metode se laserski zrak koristi za presecanje tkiva i zaustavljanje krvarenja. 

Ova metoda je vremenski duža, termalno oštećenje tkiva postoji, ali je minimalno sa savremenim aparatima. Rizik od krvarenja tokom i posle konizacije je minimalan.

 • Pacijentkinja popunjava detaljan upitnik o svom zdravstvenom stanju.
 • Ukoliko se radi u opštoj anesteziji obavlja se razgovor  sa anesteziologom.
 • Ukoliko pacijentkinja ima neke dodatne faktore rizika potreban je pregled lekara neke druge specijalnosti, najčešće specijaliste interne medicine.
 • Ukoliko se radi u opštoj anesteziji, pacijentkinja ne jede i ne pije 6-8 sati pre intervencije.

Pacijentkinje koje koriste aspirin ili neki drugi lek za razređivanje krvi moraju prestati sa upotrebom leka 7 dana pre planirane intervencije.

 • Pacijentkinji se po dolasku u ordinaciju stavlja igla u venu kako bi mogla da dobije potrebne lekove.
 • Konizacija se radi na ginekološkom stolu. Tokom konizacije se koristi kolposkop (mikroskop) kako bi se videla transformaciona zona i locirale promene koje treba odstraniti.
 • Vagina se ispira fiziološkim rastvorom ili antiseptičnim sredstvom koje sadrži jod ili hlor.
 • Odstranjuje se deo grlića sa transformacionom zonom u obliku konusa. U zavisnosti od veličine grlića i transformacione zone određuje se koliki deo tkiva će se odstraniti, i prema tome bira omčica ili elektroda u obliku trougla ako se radi LOOP konizacija.
 • Nekada se posle konizacije uzima i uzorak tkiva iz kanala grlića materice (kiretaža kanala grlića). Ukoliko pacijentkinja krvari više nego uobičajeno stavlja se kompresiona gaza u vaginu koja se izvadi posle nekoliko sati.

Tkivo koje se odstrani se šalje na histopatološki pregled. Rezultat histopatološke analize se dobija 7-10 dana posle konizacije.

 • Pacijentkinja ostaje 1-2 sata u ordinaciji.
 • Oskudno krvarenje i braon sekret se može očekivati i do 3-4 sedmice posle konizacije.
 • Menstrualni bol i grčrvi se mogu očekivati nekoliko dana posle intervencije.
 • Ne savetuje se korišćenje vaginalnih tampona, kupanje u kadi i plivanje dok god traje krvarenje.
 • Seksualne odnosi se ne savetuju 3-4 nedelje posle konizacije. 
 • Pacijentkinja se može vratiti svakodnevnim aktivnostima dan-dva posle konizacije.
 • Ukoliko pacijentkinja radi teži fizički posao, savetuje se odmor od 5-7 dana. Sa laganim treningom se može početi nekoliko dana posle konizacije, u zavisnosti od toga kako se pacijentkinja oseća.
 • Antibiotici posle konizacije nisu potrebni ukoliko ne postoji neki dodatni faktor rizika. Protiv bolova se savetuje Paracetamol, tablete 500 mg do 4 x dnevno. 

Kontrola posle konizacije se radi u zavisnosti od histopatloškog nalaza. Najčešće se zakazuje kontrola sa Papanikolau testom 3 meseca posle konizacije.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

Odgovor možete očekivati u radnom vremenu ordinacije, od ponedeljka do petka, između 10 i 20 časova. 

13 + 1 =

Koja se metoda koristi u ordinaciji Milenković?

U našoj ordinaciji se najčešće radi LOOP konizacija u lokalnoj anesteziji. LOOP konizacija se izvodi brzo, minimalno je krvarenje tokom intervencije i mali rizik za krvarenje posle intervencije. Sa savremenim aparatom koji koristimo se ne otežava histopatološka analiza. Konizacija se radi u opštoj anesteziji ukoliko pacijentkinja ne želi da se radi u lokalnoj anesteziji.

Klasična konizacija skalpelom se retko radi i to najčešće kada je potrebno uraditi drugu konizaciju, to jest kada patološke promene nisu odstranjene prvom konizacijom ili se jave ponovo posle izvesnog vremena.

Koja se anestezija koristi kod konizacije?

Konizacija se može raditi u lokalnoj i opštoj anesteziji. 

U našoj ordinaciji se najčešće radi LOOP konizacija u lokalnoj anesteziji, ali odluka o anesteziji se donosi u dogovoru sa pacijentkinjom.

Klasična konizacija skalpelom se radi u opštoj anesteziji.

Vrsta anestezije ne utiče na samu operativnu proceduru.

Da li je konizacija bolna i da li se javljaju bolovi posle konizacije?

Konizacija nije bolna pošto se radi u anesteziji.

Posle konizacije se može očekivati menstrualni bol i grčevi u trajanju od nekoliko dana. Protiv bolova se savetuju tablete Paracetamol, 500 mg- 2 tablete do 4 puta dnevno.

Kada se ne preporučuje intervencija i koje su potencijalne komplikacije?

Konizacija se ne radi:

-u slučaju infekcije genitalnih organa;

-u toku menstrualnog krvarenja

Iako su retke, komplikacije mogu da uključuju:

-obilno krvarenje;

-suženje kanala grlića zbog ožilnjog tkiva-stenoza grlića;

-povišen rizik od prevremenog porođaja ukoliko se odstani veći deo grlića;

-infekcija.

Kada mogu početi da treniram posle konizacije?

Sa treningom se može ponovo početi 5-7 dana nakon konizacije, a intenzitet treninga treba prilagoditi tome kako se Vi osećate.

Kada mogu početi sa seksualnim odnosima posle konizacije?

Savetuje se izbegavanje seksualnih odnosa 3-4 nedelje posle konizacije zbog rizika od krvarenja.

Koliko košta konizacija u ginekološkoj ordinaciji Milenković?

Cenu konizacije možete pogledati u našem cenovniku koji se redovno ažurira.

Kada se savetuje trudnoća posle konizacije?

Savetuje se da sa pokušajem trudnoće sačeka 3 meseca posle konizacije.  Duže vreme od konizacije do trudnoće smanjuje rizik za prevremeni porođaj.

Da li se konizacija može raditi više puta?

Konizacija se može raditi više puta ukoliko se prvi put ne odstrane prekanerozne promene u celosti, ili se jave ponovo posle izvesnog vremena. Materica se odstranjuje kao krajnje rešenje kada displazije-prekancerozne promene traju više godina, a pacijentkinja ne želi više da rađa.

Kada se može raditi vantelesna oplodnja (VTO) posle konizacije?

Savetuje se da sa pokušajem trudnoće sačeka 3 meseca posle konizacije.  Duži vremenski period od konizacije do trudnoće smanjuje rizik za prevremeni porođaj.

Da li postoji rizik za prevremeni porođaj i komplikacije u trudnoći posle konizacije?

Konizacija povećava rizik za prevremeni porođaj pre 37 nedelje trudnoće 1,5-2 puta, kao i rizik za prevremeno oticanje plodove vode i manju telesnu težinu dece na rođenju. Žene koje su imale više od jedne konizacije imaju 10 puta veći rizik za prevremeni porođaj. 

Kada je vreme od konizacije do nastanka trudnoće duže, rizik za prevremeni porođaj se smanjuje. Savetuje se da se sačeka najmanje 3 meseca sa pokušajem ostvarivanja trudnoće. Jako je važno da se ženama koje nisu rađale ili planiraju još dece uradi konizacija sa minimalnim odstranjivanjem tkiva i izbegnu nepotrebne intervencije na grliću materice.

U kojim slučajevima se hitno treba javiti ordinaciji/lekaru?

Posle konizacije se treba hitno javiti ordinaciji (telefon 069 50 22222 ili  info@drmilenkovic.com) ili najbližoj dežurnoj ustanovi u slučaju obilnog krvarenja, jačih bolova i povišene telesne temperature.

Scheduling Appointments at IVF Milenkovic

To schedule any appointments, consultations, or procedures, please call us at +381 69 502 2222.

You can also call us through the Viber and WhatsApp apps. 

Appointments can also be scheduled via email:

Info@drmilenkovic.com

Or directly through the contact form:

IVF Milenković

Our goal is to become one of the leading healthcare institutions in terms of quality and outcomes, both in Serbia and internationally.

Thanks to the extensive clinical experience of our staff, continuous professional development, and collaboration with leading clinics in Europe, patients will always be at the center of our focus.