Myomectomy (fibroid removal)

Home » Gynecology » Gynecological surgery » Myomectomy (fibroid removal)

Myomectomy (fibroid removal)

Miomi predstavljaju benigne tumore mišićnog sloja materice (miometrijuma) nepoznatog uzroka nastanka. Poznato je da je estrogenski zavistan, pa u menopauzi uglavnom prestaje sa rastom i smanjuje se.

Miomi se operišu u slučaju da daju simptome kao što su bol, osećaj pritiska u stomaku i pritisak na mokraćnu bešiku, neuredna i obilna krvarenja, kao i kada se proceni da su miomi uzrok infertiliteta ili spontanih pobačaja. 

Kod žena koje ne žele više da rađaju, najčešće se odstranjuje cela materica. Miomi se mogu odstraniti laparoskopski (ubacivanjem kamere i instrumenata kroz male rezove na stomaku), kroz otvoreni rez na stomaku ili histeroskopski (kada se kamera i instrumenti ubace kroz grlić materice, bez reza na stomaku) u zavisnosti od veličine i lokalizacije mioma. 

Boravak u bolnici traje jedan dan posle laparoskopske operacije, 2-4 dana posle operacije kroz otvoreni rez i nekoliko sati posle histeroskopske operacije. 

Pacijentkinja se vrlo brzo vraća normalnim aktivnostima posle laparoskopske i histeroskopske operacije.

Contact us

Za sve informacije o operaciji mioma i drugim ginekološkim zahvatima i pitanjima kontaktirajte nas na naše brojeve telefona radnim danima od 10 do 19 časova ili nam napišite email.