Ovarian and fallopian tubes surgery

Home » Gynecology » Gynecological surgery » Ovarian and fallopian tubes surgery

Ovarian and fallopian tubes surgery

Najčešće promene na jajnicima su ciste koje se odstranjuju (jajnik se sačuva) ukoliko ne postoji sumnja na zloćudne promene.

Jajnik se može odstraniti u zavisnosti od promena i godina starosti pacijentkinje.

Operacije na jajnicima se izvode laparoskopski (kamera i instrumenti se ubace kroz mali rez na stomaku), traju 30-60 minuta i pacijentkinja se otpušta iz bolnice dan posle operacije.

U slučaju velikih cisti radi se operacija kroz otvoreni rez i tada je boravak u bolnici 1-3 dana.

Contact us

Za sve informacije o operacijama jajnika i drugim ginekološkim zahvatima i pitanjima kontaktirajte nas na naše brojeve telefona radnim danima od 10 do 19 časova ili nam napišite email.