Conisation of the cervix je hirurška procedura koja se često koristi za dijagnostiku i lečenje prekanceroznih promena na grliću materice. Ova intervencija se najčešće izvodi kao dnevna hirurgija, što znači da pacijentkinje mogu otići kući samo nekoliko sati nakon zahvata.

U tekstu koji sledi, dr Milan Milenković detaljno objašnjava sve aspekte oporavka nakon konizacije – od svakodnevnih aktivnosti, upravljanja bolom, do preporuka za dalji tretman i povratak uobičajenim životnim obavezama.

Koliko traje bolovanje posle konizacije?

Bolovanje i odsustvo sa posla najčešće nije potrebno, sem kod žena koje rade teži fizički posao i kod pacijentkinja koje su imale konizaciju skalpelom, to jest „hladnu konizaciju). Procena što se tiče bolovanja je individualna i treba uzeti u obzir zabrinutost pacijentkinje u iščekivanju rezultata. 

Tuširanje

Pacijentkinje se mogu tuširati istog dana po dolasku kući, dok se kupanje u kadi ne preporučuje dok god traje krvarenje i braon vaginalna sekrecija.

Ublažavanje bolova

U slučaju bolova savetuje se Paracetamol, tablete 500 mg i to 2 tablete do 4 puta dnevno. 

Da li se koriste antibiotici posle konizacije?

Antibiotici se ne koriste posle konizacije sem ako ne postoji neki dodatni faktor rizika. Infekcija je jako retka posle konizacije.

Koliko traje krvarenje posle konizacije?

Kod pacijentkinja koje su imale klasičnu konizaciju skalpelom se može očekivati oskudno sveže krvarenje nekoliko dana posle intervencije, koje postepeno postaje roze boje i prestaje posle 10-14 dana.

Braonkasti sekret i sukrvica do dve-tri nedelje posle LOOP (radio talasi i monopolarna dijatermija) i laser konizacije su uobičajeni. Nekada vaginalni sekret ima neprijatan miris koji je jedan od simptoma bakterijske vaginoze, to jest poremećaja odnosa bakterija vagine. Bakterijska vagoinoza nije infekcija, ali izaziva neprijatan osećaj kod žena. Leči se vaginaletama Fluomizin (1 vaginaleta dnevno 6 dana), vaginaletama Orvagil, 500 mg ( 1vaginaleta dnevno 5 dana), vaginaletama Klindamicin 100 g (1 vaginaleta dnevno 3 dana) ili tabletama Orvagil, 400 mg (1 tableta 2 puta dnevno 7 dana). 

Simptomi na koje treba obratiti pažnju

Krvarenje tokom i posle konizacije se takođe retko dešava, ali nekada može biti obilno da se mora zaustaviti hiruškim putem. Obilno krvrenje je čećše posle „hladne“ konizacije. U slučaju obilnog krvarenja po dolasku kući savetuje se hitan kontakt sa ordinacijom ili najbližom ginekološkom ustanovom.

Stenoza, to jest „zapušen“ kanal grlića materice je jedna od komplikacija konizacije i češće se javlja posle laserske intervencije.

Prva menstruacija nakon procedure – šta očekivati

Prva menstruacija posle konizacije se očekuje u uobičajeno vreme i može biti obilnija.

Fizička aktivnost

Sa  fizičkim treningom se može ponovo početi 5-7 dana nakon konizacije, a intenzitet treninga pacijentkinja određuje sama u zavisnosti kako se oseća.

Seksualni odnosi posle konizacije

Seksualni odnosi se ne savetuju 3-4 nedelje posle konizacije, bez obzira na metodu. Mehanička iritacija može prouzrokovati krvarenje, pošto kompletan proces zarastanja traje do 3 meseca. 

Ishrana

Savetuje se uobičajena ishrana posle konizacije.

Pušenje

Pušenje je faktor rizika za nastajanje prekanceroznih promena i savetuje se prestanak pušenja. Pušenje usporava i zarastanje tkiva posle hiruških intervencija.

HPV vakcija

HPV vakcina se može dati posle konizacije ženama do 45 godine života.

Rezultati posle konizacije

Rezultat histopatološkog nalaza se dobija 7-10 dana posle intervencije.

Kada histopatološki nalaz pokaže cervikalnu intraepitelnu neoplaziju (CIN) I-III stepena ili carninom in situ (početni stadijum karcinoma) zakazuje se kontrola za 3 meseca. Na prvoj kontroli se uzima Papanikolau test i radi se kolposkopija (pregled grlića pod mikroskopom). 

Ukoliko je histopatološka dijagnoza invazivni karcinom, pacijentkinja se upućuje u ginekološko onkološki centar.

Šta opisuje HP nalaz? Kada se radi papa test i kontrola nakon konizacije? 

Histopatološka analiza opisuje ivice odstranjenog  dela grlića, to jest konusa. 

Kada se ivice opišu kao „slobodne“, promene su odstranjene u celosti. 

Kada se ivice preparata opišu kao da „nisu slobodne“ ne mora se odmah raditi nova intervencija ukoliko nije u pitanju invazivni karcinom. I u tom slučaju se kontrola zakazuje za tri meseca. Drugi pregled  se zakazuje 3-6 meseci posle prve kontrole.

Trudnoća nakon konizacije/rizik za prevremeni porođaj

Ukoliko nije dijagnostikovan invazivni karcinom, trudnoća se može planirati. Međutim, treba znati da konizacija povećava rizik za prevremeni porođaj pre 37 nedelje trudnoće 1,5-2 puta, kao i rizik za prevremeno oticanje plodove vode i manju telesnu težinu dece na rođenju. Kada je vreme od konizacije do nastanka trudnoće duže, rizik za prevremeni porođaj se smanjuje. 

Savetuje se da se sačeka najmanje 3 meseca sa pokušajem ostvarivanja trudnoće. 

Smatra se da se odstranjivanjem jednog dela grlića materice remeti imunološka i zaštitna funkcija grlića što povećava rizik za ulazak mikroorganizama u matericu. Mikrorganizmi pokreću zapaljenjsku reakciju što može dovesti do prevremenog porođaja.

Drugo objašnjenje je da se odstranjivanjem dela grlića materice i vezivnog tkiva smanjuje mehanička funkcija i podrška grlića tokom razvoja trudnoće. Studije su pokazale da kada je konus veći, raste rizik za prevremeni porođaj. Rizik naročito raste kada je visina konusa veća od 25 mm.

Žene koje su imale više od jedne konizacije imaju 10 puta veći rizik za prevremeni porođaj. 

Jako je važno da se ženama koje nisu rađale ili planiraju još dece uradi konizacija sa minimalnim odstranjivanjem tkiva i izbegnu nepotrebne intervencije na grliću materice.

Konizacija i plodnost

Konizacija nije faktor rizika za infertilitet i ne smanjuje šansu za trudnoću. 

Vantelesna oplodnja (VTO) se takođe može raditi posle 3 meseca posle konizacije. Transfer embriona posle vantelesne oplodnje može biti otežan zbog stenoze (zapušenja) kanala grlića materice, tako da prohodnost grlića treba ispitati pre transfera.

LOOP (LEEP, LLETZ)  konizacija je standardna metoda koja se primenjuje u ordinaciji Milenkovic. Intervencija se izvodi najčešće u lokalnoj anesteziji koristeći ERBE VIO 3 generator monopolarne energije. VIO 3 je najsavremeniji aparat renomiranog nemačkog proizvođača ERBE koji minimalno oštećuje tkivo i time omogućuje brži oporavak i zarastanje tkiva.