Pesa

PESA (percutaneous epididymal sperm aspiration) je hiruška intervencija koja se primenjuje kod muškaraca sa azospermijom (azoospermia) i poremećajima ejakulacije pri čemu se iglom izvadi sadržaj iz epididmisa (pasemenika) sa ciljem da se dobiju spermatozoidi koji će se kasnije koristiti za vantelesnu oplodnju.

Aspiracija epididimisa se može raditi i pod kontrolom operacionog mikroskopa i tada se intervencija naziva MESA (microepididymal sperm aspiration). U tom slučaju se načini rez na koži, i pod kontrolom mikroskopa se aspiriše sadržaj iz epididmisa.

Epididimis je izduženi tanak vijugav kanal dužine ok 6-7 cm koji povezuje testis sa semenovodima (vas deferens) koji dalje omogućuju izlazak spermatozoida iz testisa.

U epididmisu sazrevaju i skladište se spermatozoidi pred ejakulaciju. Potrebno je 2-11 dana da spermatozoidi prođu kroz epididimis .

Šta je azoospermija? 

Azoospermia je patološko stanje kada nema spermatozoida u ejakulatu i javlja se kod 1% muškaraca. 15 % infertilnih muškaraca ima azospermiju. Proces razvoja i sazrevanja spermatozoida u testisu se naziva spermatogeneza.

Azospermija može biti:

-obstruktivnog tipa (OA), kada postoji normalan proces spermatogeneze, ali zbog zapušenja kanala (posledica infekcije, povrede, operacija) ili nedostatka kanala (cistična fibroza) nema spermatozoida u ejakulatu. Laboratorijske analize hormona i kariotip su normalni. Testisi su normalne veličine I zapremina ejakulata je smanjena.

-ne-obstruktivnog tipa (NOA) kada nema ili je oštećena spermatogeneza u samom testisu ili kada je poremećena funkcija hipofize koja ne luči dovoljno hormona da bi stimulisala spermatogeneza u testisu.

Kada postoji oštećenje spermatogeneze u testisu folikulostimulirajući hormon (FSH) I luteinizirajući hormon (LH) su povišeni (preko 7,6, nivo testosterona je normalan ili nešto snižen, ili postoje genetska odstupanja kariotipa (najčešće Klinefelterov sindrom ili delecija Y hromozoma). Testisi su manji. Kada je poremećena funkcija hipofize hormoni FSH i LH su veoma niski i ti pacijenti se leče hormonskom terapijom koja daje rezultate u roku od nekoliko meseci.

U pojedinim slučajevima pacijenti sa ne-obstruktivnom azospermijom mogu imati normalne vrednosti FSH I veličinu testisa.

Za uspešnost micro PESA je pored hiruškog dela jako bitan rad embriologa na pronalaženju i eventualnom zamrzavanju spermatozoida, kao i kasnije oplodnje ICSI metodom u toku procesa vantelesne oplodnje (VTO).

Kada se radi PESA?

PESA se radi:

-kod pacijenata sa obstruktivnom azospermijom (normalan nivo FSH, LH), testosterona (T), normalne genetske analize (kariotip i Y hromozom)

-kod pacijenata sa poremećajima ejakulacije;

-kod pacijenata koji na dan aspiracije jajnih ćelija partnerke ne mogu da daju uzorak semena;

-dijagnostička (da se samo vidi da li ima spermatozoida, kako bi se PESA ponovila na dan aspiracije jajnih ćelija parnerke)

Kako se izvodi PESA procedura

Pre PESA je potrebno uraditi sledeće analize:

 • hormone FSH, LH, T, tireostimulirajući hormon (TSH), prolaktin;

 • genetske analize: kariotip i delecije Y hromozoma (AZF a, AZF b, AZF c). (Potrebno je i ispitivanje partnerke pre donošenja odluke o izvođenju PESA.)

 • Pacijent popunjava detaljni upitnik o svom zdravstvenom stanju. 

 • PESA se može raditi u lokalnoj ili opštoj anesteziji.  Češće se radi u lokalnoj anesteziji. 

 • Kada se radi u opštoj anesteziji, pre operacije se obavlja razgovor sa lekarom specijalistom anestezije i rade se analize krvi. Ukoliko postoji neko oboljenje ili faktor rizika potrebno je uraditi dodatne analize i pregled lekara neke druge specijalnosti, najčešće interniste.

 • Pacijent dobija u ordinaciji antiseptički šampon kojim će se istuširati veče pre i jutro pre intervenciju. 

 • 6-8 sati pre PESA pacijent prestaje sa unosom hrane i tečnosti. Ukoliko pacijent koristi aspirin ili neke druge lekove protiv zgrušanja krvi potrebno je da prekine terapiju 7 dana pre operacije.

 • Pacijent po dolasku odlazi u sobu za pacijente gde se priprema za ulazak u operacionu salu. Stavlja se igla u venu kako bi pacijent mogao da dobija potrebne lekove.

 • PESA se radi na operacionom stolu. Pacijent dobija intravenozni antibiotik neposredno pre operacije.

 • Operaciono polje se tretira antiseptičkim sredstvom koje sadrži jod ili hlor.

 • Po dobijanju lokalne ili opšte anestezije prezentuje se epididimis, tačnije deo koji se naziva glava epididimisa i tankom iglom izvuče tečnost koja se odmah daje embriolozima da nastave rad na izolaciji spermatozoida iz dobijenih uzoraka.

 • Ukoliko embriolozi mogu odmah da izoluju spermatozoide koji su u dovoljnom broju za postupke vantelesne oplodnje, intervencija se radi samo sa jedne strane.

 • Kada se posle aspiracije oba epididimisa ne nađu spermatozoidi, intervencija se najčešće nastavlja biopsijom testisa, to jest TESA (testicular sperm aspiration) ili TESE (testicular sperm extraction). 

  PESA traje 15-20 minuta. 

 • PESA se radi kao dnevna hirurgija. Pacijent iz operacione sale prelazi u sobu za pacijente gde ostaje 60-120 minuta u zavisnosti od anestezije koju je dobio. Najpre dobije vodu, a zatim i lagani obrok.
 • Bolovi se tretiraju lekovima protiv bolova, najčešće paracetamolom, ibuprofenom i diklofenakom, Više se oseća nelagodnost nego bol.
 • Pacijentu se ne savetuje vožnja automobila na dan intervencije.
 • Tuširanje je dozvoljeno istog dana posle intervencije, ali ne i sedenje u kadi. 
 • Pacijent se može vratiti normalnim aktivnostima 1-2 dana posle operacije, u zavisnosti od posla koji obavlja. 

Informacije o rezultatu, to jest da li su pronađeni spermatozoidi, pacijent neposredno posle intervencije. Dobijeni spermatozoidi se koriste odmah za vantelesnu oplodnju. Uglavnom nema dovoljno spermatozoida za zamrzavanje kada se radi PESA.

Kada se ne može raditi PESA?

Ne postoje stanja kada se ne može raditi PESA. Obzirom da je PESA jednostavna intervencija, može se ponavljati više puta, čak i ako na prethodnoj intervenciji nisu nađeni spermatozoidi.

Komplikacije tokom PESA

Infekcija epididmisa i krvarenje se jako retko javljaju posle.

Koja je priprema za PESA?

Pre PESA je potrebno uraditi sledeće analize (analize koje se uvek rade kod ispitivanja azoospermije):

-hormone FSH, LH, T, TSH, prolaktin;

-genetske analize: kariotip i delecije Y hromozoma (AZF a, AZF b, AZF c). Potrebno je i ispitivanje partnerke pre donošenja odluke o izvođenju PESA.

Kolika je uspešnost PESA?

U oko 80%-90% pacijenata sa obstruktivnom azospermijom i erektilinm poremećajima se tokom PESA intervencije izoluju spermatozoidi. Za uspešnost micro PESA je pored hiruškog dela jako bitan rad embriologa na pronalaženju i eventualnom zamrzavanju spermatozoida, kao i kasnije oplodnje ICSI metodom u toku procesa vantelesne oplodnje (VTO).

Da li je PESA bolna intervencija?

Kada se PESA radi u lokalnoj anesteziji pacijent može imati neprijatan osećaj, da oseća da se nešto radi, ali ne oseća bol. Pacijent dobija i intravenozni lek protiv bolova.

Ukoliko se PESA radi u opštoj anesteziji pacijent ne oseća bol i nelagodnost tokom intervencije.

Posle PESA se mogu javiti blagi bolovi koji prestaju nekoliko sati posle intervencije. Bolovi posle PESA dobro reaguju na paracetamol, ibuprofen i diklofenak. 

Da li se PESA može ponoviti?

PESA se može raditi više nezavisno od toga da li su na prethodnoj intervenciji nađeni spermatozoidi.

Kad se može raditi vantelesna oplodnja (VTO) posle PESA?

Kada se koriste „sveži“ spermatozoidi (što je najčešće i slučaj), aspiracija jajnih ćelija se radi istog dana kada i PESA. 

Obzirom da je procenta uspešnosti PESA metode 80-90% često se planira intervencija na dan aspiracije jajnih ćelija tako da se radi sa „svežim“ spermatozoidima.

Intervencija se planira istog dana jer retko kada ima dovoljno spermatozoida za zamrzavanje posle PESA. Ukoliko se spermatozoidi izolovani tokom PESA zamrzavaju, stimulacija partnerke za VTO se može početi posle prvog menstrualnog ciklusa ili kasnije u dogovoru sa parom. 

Koja je cena operacije PESA?

Za sve cene pregleda i intervencija u ordinaciji Milenković pogledajte cenovnik koji se redovno ažurira.

Da li je bolje raditi vantelesnu oplodnju (VTO) sa zamrznutim ili „svežim“ spermatozoidima?

Procenat trudnoća posle VTO je sličan kada se koriste zamrznuti i „sveži“ spermatozoidi. Prednost VTO sa zamrznutim spermatozoidima je da se ne radi hormonska stimulacija partnerke ukoliko se ne izoluju spermatozoidi. Ukoliko žena već ima zamrznute jajne ćelije VTO se radi sa „svežim“ spermatozoidima, a spermatozoidi koji se ne iskoriste se zamrzavaju. 

Obzirom da je procenat uspešnosti PESA metode jako visok često se planira intervencija na dan aspiracije jajnih ćelija tako da se radi sa „svežim“ spermatozoidima.

Kada mogu da se tuširam posle PESA?

Možete da se tuširate istog dana posle PESA. Pošto se PESA izvodi ubodom tanke igle i nema reza, kupanje u kadi i plivanje ne povećava rizik za infekciju. 

Kada mogu treniram posle PESA?

Sa treninzima možete početi kada se vi osećate da možete da trenirate. To je najčešće 1-2 dana posle PESA.  

Kada mogu da imam seksualne odnose posle PESA?

Seksualne odnose možete imati kada se vi osetite da možete. To je najčešće 1-2 dana posle intervencije.  

Kada je prva kontrola posle PESA?

Kontrola posle PESA nije potrebna. Ukoliko pacijent ima tegobe kontrola se zakazuje po potrebi. Pacijentu se savetuje da se za sve što je vezano za intervenciju prvo javi ordinaciji na 069 50 22222 ili info@drmilenkovic.com 

U kojim akutnim situacijama treba kontaktirati ordinaciju?

U slučaju bolova, visoke telesne temperature, otoka koji se povećava i ima plavu boju, treba pozvati 069 50 22222, poslati poruku ina nfo@drmilenkovic.com

Koje lekove treba uzeti u slučaju bolova posle PESA?

Posle PESA se najčešće javlja nelagodnost u predelu testisa. Bol se uglavnom oseća do nekoliko sati posle intervencije. Bolovi posle PESA se tretiraju tabletama Paracetamol, 500 mg 2 tablete do 4 puta dnevno u kombinaciji sa Brufen, tab. 400-600 mg do 3 puta dnevno, ili Paracetamol, tablete 500 mg 2 tablete do 4 puta dnevno u kombinaciji sa Diklofenak ili Voltaren tabletama od 50 mg do 3 puta dnevno.

Da li hormonska terapija i suplementi povećavaju uspešnost PESA metode?

Ne postoji terapija pre PESA koja može povećati uspešnost intervencije. Obzirom da se PESA radi kod pacijenata gde postoji zapušenje u izvodnim kanalima nema lekova ili suplemenata koji mogu poboljšati uspešnost. Poremećaj ejakulacije se primarno leči kod urologa, ali ako i posle lečenja nema spermatozoida u ejakulatu, radi se aspiracija epididmisa, to jest PESA.

Kada se može ponoviti PESA?

PESA se može raditi po potrebi. Ne postoji period koji treba sačekati između dve PESA inrevencije.

Koliko vremenski traje PESA?

PESA traje 15-20 minuta.

Koja je razlika između PESA i MESA?

Glavna razlika između PESA (percutaneous epididymal sperm aspiration) i MESA (microepididymal sperm aspiration) metoda leži u tehničkom pristupu i preciznosti procedure.

PESA je manje invazivna metoda gde se spermatozoidi aspiriraju direktno iz epididimisa korišćenjem tanke igle, bez potrebe za hirurškim rezom. Ova procedura se obično izvodi ambulantno, pod lokalnom anestezijom.

MESA, s druge strane, je detaljnija i invazivnija procedura koja zahteva operacioni mikroskop. Tokom MESA intervencije, pravi se mali rez na koži kako bi se omogućio direktni vizuelni pristup epididimisu, omogućavajući tako preciznije aspiriranje sperme, naročito u slučajevima kada je potrebno izabrati posebno zrele spermatozoide. MESA se često koristi kada PESA nije dostupna ili efikasna, i obično se izvodi u opštoj anesteziji.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

Odgovor možete očekivati u radnom vremenu ordinacije, od ponedeljka do petka, između 10 i 20 časova. 

8 + 7 =

Scheduling Appointments at IVF Milenkovic

To schedule any appointments, consultations, or procedures, please call us at +381 69 502 2222.

You can also call us through the Viber and WhatsApp apps. 

Appointments can also be scheduled via email:

Info@drmilenkovic.com

Or directly through the contact form:

IVF Milenković

Our goal is to become one of the leading healthcare institutions in terms of quality and outcomes, both in Serbia and internationally.

Thanks to the extensive clinical experience of our staff, continuous professional development, and collaboration with leading clinics in Europe, patients will always be at the center of our focus.