Ovarian stimulation

Home » Infertility » Infertility treatments » Ovarian stimulation

Ovarian stimulation

Stimulacija ovulacije se najčešće radi kod pacijenata sa policističnim jajnicima (PCOS) i neurednim menstruacijama, pod uslovom da je spermogram partnera normalan. Cilj stimulacije je da se dobije jedna zrela jajna ćelija i da par pokuša da ostvari trudnoću prirodnim putem. Jajnici se stimulišu tabletama ili inekcijama sa niskom dozom hormona.

Lekovi za stimulaciju oponašaju prirodne hormone – folikulostimulirajući (FSH) i luteinizirajući hormon (LH), ne bi li izazvali ovulaciju. Uzeti oralno, ovi lekovi pospešuju ovulaciju tako što utiču na hipofizu da stvara više FSH i LH, što izaziva rast folikula sa jajnom ćelijom.

U slučaju primene ovih lekova u formi inekcija, vrši se direktna stimulacija jajnika kako bi se proizvelo više jajnih ćelija. Pored ovoga, pojedine inekcije utiču na sazrevanje jajnih ćelija i njihovo otpuštanje u toku ovulacije. Kod ovakvih inekcija rizik za višestrukim začećem je veći.

Korišćenje ovih lekova nosi sa sobom određene rizike poput multiple trudnoće, hiperstimulacije jajnika itd. Zato je obavezno prethodno savetovanje sa lekarom oko odabira tretmana i propisivanja adekvatne doze i načina primene odgovarajućeg leka.

Contact us

Za sve informacije o postupku stimulacije ovulacije i drugim aktivnostima koje pomažu začeću kontaktirajte nas na naše brojeve telefona radnim danima od 10 do 19 časova ili nam napišite email.