TESE, TESA

Home » TESE, TESA

TESE (testicular sperm extraction) i TESA  (testicular sperm aspiration) su hiruške intervencija koje se rade kod muškaraca sa azospermijom (azoospermia) sa ciljem da se dobiju spermatozoidi iz tkiva testisa koji će se kasnije koristiti za vantelesnu oplodnju.

TESA se naziva I “fine needle aspiration” (FNA).

Za uspešnost TESE/TESA je pored hiruškog dela jako bitan rad embriologa na pronalaženju i zamrzavanju spermatozoida, kao i kasnije oplodnje ICSI metodom u toku procesa vantelesne oplodnje (VTO).

Kada se radi TESE/TESA?

TESA se radi kod obstruktivne azospermije, dok se TESE radi i kod obstruktivne i ne-obstruktivne azospermije.

-kod pacijenata kod kojih nisu nađeni spermatozoidi na aspiraciji pasemenika, to jest epididimisa (PESA);

UspešnostTESE/TESA je oko 20%-30% kod pacijenata sa ne-obstruktivnom azosperrmijom i oko 80-90 % kod muškaraca sa obstruktivnom azospermijom.

TESE/TESA procedura

 • Pre TESE/TESA je potrebno uraditi sledeće analize:

-hormone FSH, LH, TSH, prolaktin, testosteron;

-genetske analize: kariotip i delecije Y hromozoma (AZF a, AZF b, AZF c). Potrebno je i ispitivanje partnerke pre donošenja odluke o izvođenju TESE/TESA.

 • Pacijent popunjava detaljni upitnik o svom zdravstvenom stanju. 
 • TESE/TESA se može raditi u lokalnoj ili opštoj anesteziji. TESA se češće se radi u lokalnoj, a TESE u opštoj anesteziji.
 • Kada se radi u opštoj anesteziji, pre operacije se obavlja razgovor sa lekarom specijalistom anesteziologije i rade se analize krvi. Ukoliko postoji neko oboljenje ili faktor rizika potrebno je uraditi dodatne analize i pregled lekara neke druge specijalnosti, najčešće interniste.
 • Pacijent dobija u ordinaciji antiseptički šampon kojim će se istuširati veče pre i jutro pre intervenciju.
 • 6-8 sati pre TESE/TESA pacijent prestaje sa unosom hrane i tečnosti. Ukoliko pacijent koristi aspirin ili neke druge lekove protiv zgrušanja krvi potrebno je da prekine terapiju 7 dana pre operacije.
 • Pacijent po dolasku odlazi u sobu za pacijente gde se priprema za ulazak u operacionu salu. Stavlja se igla u venu kako bi pacijent mogao da dobija potrebne lekove.
 • TESE/TESA se radi na operacionom stolu. Pacijent dobija intravenozni antibiotik neposredno pre operacije. Operaciono polje se tretira antiseptičkim sredstvom koje sadrži jod ili hlor.
 • TESA se radi tako što se po dobijanju lokalne ili opšte anestezije iglom ubode testis i zatim napravi negativan pritisak koji izvuče mali deo tkiva testisa (seminiferne kanaliće-tubule).
 • Kod TESE procedure se po dobijanju lokalne ili opšte anestezije načini rez oko 2-3 cm na koži mošnica (scrotum). Zatim se napravi rez na omotačima testisa i testis se izvadi iz mošnica. Na belom omotaču testisa (tunica albuginea) načine se 3-4 mala reza do 5 mm iz kojih se uzme tkivo testisa. Dobijeno tkivo se odmah daje embriolozima u IVF laboratoriji. Ukoliko se pronađe dovoljan broj spermatozoida iz jednog testisa, ne radi se intervencija na drugom testisu. Mali rezovi na testisu se ušiju tankim hiruškim koncem.
 • Omotači testisa se ušiju tankim koncem i testis se vraća na svoje anatomsko mesto. Ukoliko se odmah ne nađu spermatozoidi u jednom testisu, procedura se ponavlja na drugom testisu. Na kraju procedure se zatvara koža mošnica koncem koji se sam resorbuje, to jest hiruški konac ne mora da se skida. I sa jednog i sa drugog testisa (ako je analiziran) se uzima po jedan uzorak za histopatološku analizu da bi se videlo da li postoji proces spermatogeneze i da bi se isključile eventualne maligne promene.

TESE/TESA traje 15-30 minuta. Na kraju procedure pacijent dobija lokalni anestetik da bi se ublažili bolovi posle intervencije.

 • TESE/TESA se radi kao dnevna hirurgija. Pacijent iz operacione sale prelazi u sobu za pacijente gde ostaje do 2 sata posle intervencije. Najpre dobije vodu, a zatim i lagani obrok.
 • Bolovi se tretiraju lekovima protiv bolova, najčešće paracetamolom, ibuprofenom i diklofenakom. Nekada se oseća mučnina i osećaj umora tokom dana kao posledica anestezije. Otok i često plava boja kože su prisutni i nekoliko dana posle operacije, kao i nelagodnost i koje se može opisati kao stanje posle udarca lopte u testise. Pacijentu se ne savetuje vožnja automobila na dan i nekoliko dana posle intervencije.
 • Tuširanje je dozvoljeno, ali ne i sedenje u kadi i plivanje dok rana na koži potpuno ne zaraste. Zaštitni flaster sa rane se skida posle 5 dana, a u međuvremenu se menja po potrebi.
 • Pacijent se može vratiti normalnim aktivnostima 4-5 dana posle operacije, u zavisnosti od posla koji obavlja

Informacije o rezultatu, to jest da li su pronađeni spermatozoidi, pacijent dobija pre odlaska kući. Dobijeni spermatozoidi se ili odmah koriste za vantelesnu oplodnju, ili se zamrzavaju za kasniji postupak vantelesne oplodnje. Rezultati histopatološkog nalaza se dobijaju 7-10 dana posle intervencije.

Rana se ispira kod kuće isklučivo fiziološkim rastvorom.

Kada se ne može raditi TESE/TESA?

TESE/TESA se ne radi:

-kada postoji delecija Y hromozoma AZFa i AZF b;

-posle više neuspelih TESE/TESA – individualna procena.

Komplikacije tokom i posle TESE/TESA

Komplikacije u toku i posle TESE/TESA su retke i mogu biti:

-infekcija rane;

-infekcija pasemenika (epididimisa);

-krvarenje tokom i posle operacije. Krvarenje posle operacije dovodi do stvaranja hematoma (zgrušana krv), češće u mošnicama nego u samom testisu;

-trajni pad testosterona (jako retko).

Koja je razlika izmedju TESE/TESA i micro TESE?

Micro TESE je operacija koja se izvodi pod kontrolom operacionog mikroskopa sa uvećanjem do 24 puta. Testis se potpuno otvori (kao knjiga) i onda se mikro-instrumentima izoluje tkivo koje ispunjava kriterijume za spermatogenezu.

Micro TESE se radi kod ne-obstruktivne azospermije i posle neuspešnih pokušaja TESE/TESA kod obstruktivne i ne-obstruktivne azospermije. 

TESE i TESA su „slepe“ biopsije testisa. Kod ovih metoda se uzima tkivo slučajnim uzorkom i onda se analizira u IVF laboratoriji. TESE je skraćenica od testicular sperm extraction kada se biopsija uzima specijalnim instrumentom ili se testis „izvadi“ iz mošnica i napravi se nekoliko malih rezova 3-4 mm iz kojih se izvadi tkivo testisa. 

TESA je skraćenica od testicular sperm aspiration, kada se iglom izvade semeni kanalići iz testisa i analiziraju u IVF laboratoriji. Koristi se i termin „fine needle aspiration (FNA) Uspešnost TESE/TESA je oko 20-30% kod ne-obstruktivne azospermije.

Kolika je uspešnost TESE/TESA?

Uspešnost TESE/TESA je oko 20-30 % kod muškaraca sa ne-obstruktivnom azospermijom i oko 70-80 % kod pacijenata sa obstruktivnom azospermijom.

Da li je TESE/TESA bolna intervencija?

TESE/TESA se najčešće radi u opštoj anesteziji tako da pacijent ne oseća bol tokom operacije.

Kada se radi u lokalnoj anesteziji pacijent može imati neprijatan osećaj, da oseća da se nešto radi, ali ne oseća bol. Lokalna anestezija se dodaje tokom operacije, a pacijent dobija i intravenozni lek protiv bolova. U slučaju kada se radi u opštoj anesteziji, pacijent ne oseća bol tokom intervencije.

Lokalni anestetik se ubrizgava u kožu mošnica i posle intervencije u opštoj anesteziji da bi se smanjio bol u prvim post-operativnim satima.

Posle TESE/TESA se mogu javiti blagi bolovi. Bolovi posle operacije dobro reaguju na paracetamol, ibuprofen i diklofenak. Pacijentima se savetuje da uzimaju Paracetamol, tablete 500 mg, 2 tablete do 4 puta dnevno prvih 3-4 dana posle operacije.

Da li se TESE/TESA može ponoviti?

TESE/TESA se može ponoviti ukoliko su na prvoj operaciji izolovani spermatozoidi. TESE/TESA se može ponoviti i kada na prvoj proceduri nisu izolovani spermatozoidi, ali se u tom slučaju savetuje micro TESE.

Kad se može raditi vantelesna oplodnja (VTO) posle TESE/TESA?

Ukoliko se spermatozoidi izolovani tokom TESE/TESA zamrzavaju, stimulacija partnerke za VTO se može početi posle prvog menstrualnog ciklusa ili kasnije u dogovoru sa parom. Kada se koriste „sveži“ spermatozoidi, aspiracija jajnih ćelija se radi istog dana kada se radi i TESE/TESA. 

Da li je bolje raditi vantelesnu oplodnju (VTO) sa zamrznutim ili „svežim“ spermatozoidima?

Procenat trudnoća posle VTO je sličan kada se koriste zamrznuti i „sveži“ spermatozoidi. Prednost VTO sa zamrznutim spermatozoidima je da se ne radi hormonska stimulacija partnerke ukoliko se ne izoluju spermatozoidi. Ukoliko žena već ima zamrznute jajne ćelije VTO se radi sa „svežim“ spermatozoidima, a spermatozoidi koji se ne iskoriste se zamrzavaju. TESA metodom najčešće nema materijala za zamrzavanje. TESA se ne radi kod ne-obstruktivne azospermije.

Koja je cena operacije TESA/TESE?

Za sve cene pregleda i intervencija u ordinaciji Milenković pogledajte cenovnik koji se redovno ažurira.

Kada mogu da se tuširam posle TESE/TESA?

Možete da se tuširate istog dana posle TESE/TESA, ali se ne preporučuje kupanje u kadi i plivanje dok god ne zaraste rana na koži. Potrebno je promeniti zaštitni flaster ako se nakvasi. Ne savetuje se upotreba sapuna ili šampona u predelu rane dok god rana na koži ne zaraste.

Kada mogu treniram posle TESE/TESA?

Sa treninzima možete početi kada se vi osećate da možete da trenirate. To je najčešće 7-10 dana posle TESE, i 2-3 dana posle TESA.  

Kada mogu da imam seksualne odnose posle TESE/TESA?

Seksualne odnose možete imati kada se vi osetite da možete. To je najčešće 7-10 dana posle TESE i 3-4 dana posle TESA.

Kada je prva kontrola posle TESE/TESA?

Kontrola posle TESE/TESA je najčešće posle 3-4 nedelje ili po potrebi. Pacijentu se savetuje da se za sve što je vezano za operaciju prvo javi ordinaciji na 069 50 22222 ili info@drmilenkovic.com 

U kojim akutnim situacijama treba kontaktirati ordinaciju?

U slučaju bolova, visoke telesne temperature, otoka koji se povećava i ima plavu boju, treba pozvati 069 50 22222, poslati poruku na info@drmilenkovic.com

Koje lekove treba uzeti u slučaju bolova posle TESE/TESA?

Posle TESE/TESA se najčešće javlja nelagodnost u predelu testisa praćena blagim bolom. Tegobe su izraženije posle TESE. Nekada se može javiti i bol u donjem delu stomaka. Bolovi posle TESE/TESA se tretiraju tabletama Paracetamol, 500 mg 2 tablete do 4 puta dnevno u kombinaciji sa Brufen, tab. 400-600 mg do 3 puta dnevno, ili Paracetamol, tablete 500 mg 2 tablete do 4 puta dnevno u kombinaciji sa Diklofenak ili Voltaren tabletama od 50 mg do 3 puta dnevno.

Da li hormonska terapija i suplementi povećavaju uspešnost TESE/TESA?

Ne postoji terapija pre TESE/TESA koja može povećati uspešnost.

Suplementi i vitamini nemaju efekat na spermatogenezu i ne savetuju se pre TESE/TESA.

Kada se može raditi micro TESE posle neuspešne TESA/TESE?

Micro TESE, kao i TESE/TESA se mogu raditi 3 meseca posle prethodne procedure.

Da li operacija varikocele povećava uspešnost TESE?

Varikocela, to jest proširene vene oko testisa, se javlja u 5-10% pacijenata sa ne-obstruktivnom azospermijom. Oko 10% pacijenata ima spermatozoide u ejakulatu posle operacije varikocele koji se mogu koristiti za vantelesnu oplodnju.

Da li postoje faktori koji mogu predvideti uspešnost TESE/TESA?

Ne postoje parametri koji mogu predvideti uspešnost TESE/TESA. Vrednosti hormona i veličina testisa pre  TESE/TESA ne mogu predvideti ishod procedure

Koliko vremenski traje TESE/TESA?

TESE traje oko 30 minuta, dok TESA traje oko 15 minuta.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

Odgovor možete očekivati u radnom vremenu ordinacije, od ponedeljka do petka, između 10 i 20 časova. 

12 + 14 =

Scheduling Appointments at IVF Milenkovic

To schedule any appointments, consultations, or procedures, please call us at +381 69 502 2222.

You can also call us through the Viber and WhatsApp apps. 

Appointments can also be scheduled via email:

Info@drmilenkovic.com

Or directly through the contact form:

IVF Milenković

Our goal is to become one of the leading healthcare institutions in terms of quality and outcomes, both in Serbia and internationally.

Thanks to the extensive clinical experience of our staff, continuous professional development, and collaboration with leading clinics in Europe, patients will always be at the center of our focus.