dr Milan Milenković

Korona virus-šta raditi u trudnoći?

Infekcija novim korona virusom (SARS-CoV 2) je trenutno centralna tema na globalnom nivou i zahvata sve aspekte društva. Znanje o ovom virusu  je još uvek ograničeno, a naročito postoji jako malo relevantnih podataka o infekciji ovim virusom u trudnoći. Pre nekoliko dana je objavljen revijalni članak u časopisu Acta Obstetricia et Ginecologica Scandonavia autora Huan Lianga i i urednika ovog časopisa profesora Ganesa Acharye.

Pre svega, trudnoća je stanje oslabljenog imuniteta, to jest smanjenog odbrambenog statusa od infekcija i komplikacije kod virusnih infekcija u trudnoći su česte, što znamo iz iskustava i sa sezonskim gripom. Svestska zdravstvena organizacija i Centar za kontrolu i prevenciju bolesti su izdale preporuke koje su uglavnom bazirane na iskustvu od infekcija ranijim tipovima korona virusa.

https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/infec tion-control.html

Protokoli prevencije i lečenja se menjaju iz dana u dan, kako se akumulira novo znanje. Kineski autori su publikovali svoja iskustva poslednjih dana u Lancet-u, jednom od vodećih medicinskih časopisa. Devet zdravih beba je rođeno u provinciji Wuhan gde su majke bile inficirane novim korona virusom. Takođe, sumirano iz raznih manje pouzdanih izvora i medija, preko 100 žena sa sumnjom ili potvrđenom infekcijom je rodilo decu bez znakova infekcije. Analize plodove vode, majčinog mleka, krvi iz pupčanika i brisa grla kod bebe su bile negativne na SARS-CoV 2  u 6 analiziranih slučajeva publikovanih u Lancetu. Za sada se ne zna da li infekcija u prvom i drugom tromesečju trudnoće može imati negativan uticaj na bebu.

Prvencija i dijagnoza

Period inkubacije SARS-CoV2 virusom je 2-14 dana, ali zaražene osobe mogu da prenesu infekciju u bliskom kontaktu i pre dobijanja simptoma. Fiziološke promene  i oslabljen imunološki sistem u trudnoći svrstavaju trudnice u grupu sa povećanim rizikom tokom epidemije. Trudnicama se savetuje da ne putuju, izbegavaju skupove i smanje lične kontakte i dodatno obrate pažnju na ličnu higijenu. Trudnice sa povišenom temperaturom, suvim kašljem, umorom i bolovima u mišićima i otežanim disanjem bi trebalo odmah da se obrate lekaru. Zapušen nos, kijavica, krvavi ispljuvak i proliv takođe mogu biti simptomi ove infekcije. Bela krvna zrnca (leukociti) su ili normalni ili smanjeni u početnoj fazi bolesti, a C reaktivni protein (CRP) može biti povišen. Neki pacijenti mogu imati smanjen broj krvnih pločica (trombocita) i povišene vrednosti enzima jetre. Kod sumnje na zapaljenje pluća treba uraditi komjuterizvanu tomografiju (CT) pluća. CT pluća  se može raditi i u trudnoći.

Virus se može izolovati iz pljuvačke, brisa grla i nosa, urina i stolice RT-PCR (real time polimerase chain reaction) laboratorijskom metodom. Analizu je nekad potrebno ponoviti i ako je rezultat negativan dva puta, infekcija virusom (Covid 19) se isključuje. U slučaju kliničke infekcije treba uraditi testove i na druge viruse i bakterije koje mogu izazvati upalu pluća, pre početka terapije.

Lečenje

Trudnice sa sumnjom na infekciju treba izolovati i lečiti u specijalizovanim ustanovama opremljenim za intenzivnu negu. Treba obezbediti adekvatan odmor i kalorijski unos hrane, terapiju tečnošću i održavanje ravnoteže elektrolita, pratiti vitalne znakove i zasićenje kiseonikom u krvi. Neki pacijenti zahtevaju i mehaničku ventilaciju, tj. potrebu za uređajem koji se zove respirator.

Lopinavir/Ritonavir je lek koji se preporučuje kao terapija protiv virusa i može se koristiti u trudnoći i u kombinaciaji sa alfa interferonom. Antibiotici se daju kada postoji sumnja na dodatnu bakterijsku infekciju. Kratkotrajna terapija korikosteroidima je takodje primenjivana kod pacijenata u Kini.

Porođaj

Sama infekcija novim korona virusom nije indikacija za završavanje trudnoce i porođaj. Kod blažih i stabilnih infekcija, trudnoća se može nastaviti do termina porođaja, naravno uz strogu kontrolu. Kod eventualnih infekcija koje ugrožavaju život majke trudnoću treba odmah završiti i prioritet treba biti zdravlje i život majke. Od devet zena porođenih u Kini, dve su rodile dete vaginalnim putem, a sest carskim rezom. Nijedna beba nije bila inficirana. Za sada se može reći da vaginalni porođaj ne povećava rizik za infekciju bebe.

Nega bebe

Ograničeno znanje nam govori da se infekcija ne prenosi preko posteljice i krvotoka na bebu. Međutim, kontakt bebe sa majkom posle porođaja izlaže bebu realnom riziku za infekciju i bebu treba izolovati od majke. Iz publikacije u Lancet- u se vidi da je jedna beba zaražena 36 sati, a jedna 17 dana posle porođaja.

Bebu treba obavezno izolovati od majke najmanje 14 dana i dojenje se ne preporučuje, pre svega zbog direktnog kontaka sa majkom. Majka može eventualno da ”ispumpava” mleko koje će se davati bebi, ppšto za sada znamo da virus nije pronađen u majčinom mleku.