Bartolinijeva žlezda

Home » Ginekologija » Ginekološke bolesti » Bartolinijeva žlezda

2-3 od 100 žena ima cistu ili absces Bartolinijeve žlezde tokom svog života.

Žlezde su simetrično raspoređene sa obe strane vagine i igraju ključnu ulogu u održavanju  vlažnosti tokom seksualnog odnosa. Međutim, ponekad se mogu javiti problemi, poput cista ili apscesa, koji zahtevaju praćenje i lečenje.

Otkrijte kako se problem sa Bartolinijevom žlezdom manifestuje, šta može biti uzrok i koje tretmane izvodimo u ordinaciji IVF Milenković kako biste brzo i efikasno prevazišli ovo neugodno stanje.

Bartolinijeva žlezda je parni organ smešten na ulazu u vaginu, odnosno donjem polu malih usana. Ove žlezde se nalaze simetrično sa svake strane, možemo ih zamisliti kao tačke na časovniku, na pozicijama 4 i 8 s. Bartolinijeva žlezda je relativno mala, obično veličine oko 5 mm, i ne može se osetiti ispod kože. Njena uloga je lučenje sekrecije putem kanala koji je dug približno 2-2,5 cm.

Naziv Bartolinijeve žlezde potiče od danskog anatomiste Caspara Bartholina koji ju je opisao davne 1675. godine. Ove žlezde su takođe poznate kao vestibilarne žlezde.

Takođe, Bartolinijeva žlezda izlučuje sekret tokom seksualnog odnosa. 

Upala (bartolinitis) se javlja kada kanal Bartolinijeve žlezde postane zapušen ili inficiran. Tada može doći do oticanja, crvenila i bola u području Bartolinijeve žlezde. 

Upalu Bartolinijeve žlezde mogu izazvati bakterijske infekcije, kao što su E. coli ili Staphylococcus, ili drugi faktori koji dovode do zapušenja kanala žlezde.

Kada kanal Bartolinijeve žlezde postane zapušen, može se formirati cista. Važno je napomenuti da cista Bartolinijeve žlezde nastaje iz kanala ove žlezde, a ne iz same žlezde.

U težim slučajevima, infekcija može dovesti do formiranja apscesa, što predstavlja kolekciju gnoja ograničenu kapsulom. 

Simptomi ciste i apscesa Bartolinijeve žlezde

U najvećem broju slučajeva pacijentkinja sama primeti otok ili cističnu promenu na ulazu u vaginu koja je najčešće sa jedne strane.

Promena je veličine od 1 pa do 6-7 cm.

U početku nije bolna i predstavlja samo estetsku smetnju, ali cista vremenom može da postane bolna.

Kada dođe do infekcije i abscesa promena je uvek bolna, nekada toliko da pacijentkinja ne može da stoji i da hoda.

Bol je prisutan pri seksualnim odnosima, a naročito ako je došlo do razvoja infekcije i abscesa.

Uzrok nastajanja ciste Bartolinijeve ciste nije jasan u potpunosti. Cista nastaje češće kod seksualno aktivnih žena. Faktori i stanja koja se povezuju sa nastajanjem ciste su:

-povreda tkiva, koja najčešće nastane toko seksulanih odnosa;

-zapušenje kanala gustim sluzavim sadržajem;

-otok tkiva kao posledica infekcije okolnog tkiva;

-neadekvatna higijena.

Uzrok nastajanja abscesa Bartolinijeve žlezde je:

-sekundarna infekcija vec postojeće ciste Bartlinijeve žlezde;

-primarna infekcija Bartolinijeve žlezde, najćešće uzrokovane hlamidijom ili bakterijama iz vaginalne flore Escherihia colli i Staphilococcus aureus.

Tretman ciste/abscesa Bartolinijeve žlezde u ordinaciji IVF Milenković

Saznajte kako izgleda priprema za proceduru u našoj ordinaciji, koje metode se koriste i kako izgleda oporavak:

Pre intevencije-hiruškog tretmana Bartolinijeve žlezde

 • Nije potrebna posebna priprema.
 • Pacijentkinji se savetuje da sat vremena pre operativnog lečenja ciste i abscesa Barolinijeve žlezde popije dve tablete Paracetamola od 500 mg.
 • Obzirom da je često potreban hitan tretman zbog jakog bola, pacijentkinja dobija termin istog dana. Potrebno je pozvati broj ginekološke ordinacije Milenković 069 50 22222.

Priprema za odstranjivanje kompletne žlezde sa cistom u opštoj anesteziji

 • Pacijentkinja ispunjava detaljan upitnik o svom zdravlju.
 • Potrebno je da uraditi analize krvi (Leukociti, eritrociti, hemoglobin, trombociti) i krvnu grupu.
 • Pre operacije se obavlja pregled anesteziologa.

Intervencija Word kateterom

Procedura se radi na ginekološkom stolu i počinje dezinfekcijom operativnog polja aseptičnim rastvorom na bazi joda ili hlora.

 • Intervencija se najčešće izvodi u lokalnoj anesteziji primenjujući metodu sa Word kateterom ili aplikacijom materijala koji sadrži preparate na bazi srebra.
 • Lokalni anestetik se ubrizga u najispupčeniji deo ciste Bartolinijeve žlezde. Zatim se načini mali rez tako da sadržaj iz ciste ili abscesa iscuri.
 • Sledeći korak je uzimanje mikrobiološkog brisa i ispiranje unutrašnjosti ciste. U određenim slučajevima se uzima biopsija za histopatološku analizu.
 • Intervencija se završava ubacivanjem Word katetera ili materijala koji sadrže preparate srebra. Cilj je da se mehaničkim pritiskom Word katetera ili hemijskim dejstvom preparata srebra „uništi“ sloj ćelija koje luče sekret i zatim formira novi sloj ćelija. Istovremeno se kroz kateter drenira sadržaj ciste/abscesa, dok sintetički materijal upija tečni sadržaj.
 • Word kateter se odstranjuje posle 4 sedmice, a materijal sa preparatima srebra se izvadi posle nekoliko dana.
 • U određenim situacijama se pored operativnog tretmana uzimaju i antibiotici.
 • Intervencija traje oko 15 minuta i pacijentkinja ostaje u ordinaciji jedan sat posle intervencije. 

Operativna procedura marsupijelizacije

Ova procedura se izvodi posle dezinfekcije operativnog polja i ubrizgavanja lokalne anestezije.

 • Zatim se napravi mali rez na cisti/abscesu i ponovi ista procedura kao kod aplikacije Word katetera, samo što se umesto stavljanja katetera ostavi otvor na cisti gde će se drenirati sadržaj, a rana će spontano zarasti.
 • Intervencija traje oko 15 minuta i pacijentkinja ostaje u ordinaciji jedan sat posle intervencije.

Aspiracija ciste

Posle dezinfekcije i davanja lokalne anestezije jednostavnim ubodom igle špricom se izvuče sadržaj iz ciste/abscesa. Kod incizije je ista procedura, samo što se umesto uboda iglom, načini minimalni rez skalpelom tako da iscuri sadržaj.

Operativni tretman odstranjivanja žlezde

Radi se u opštoj anesteziji i pacijentkinja ostaje u ordinaciji/bolnici jedan dan.

 • Pacijentkinja ostaje u ordinaciji jedan sat posle aplikacije Word katetera, aplikacije materijala sa srebrom i marsupijelizacije, a jedan dan posle odstranjivanja cele žlezde. 
 • Protiv bola se savetuje paracetamol (tablete 500 mg 2 tab. do 4 puta dnevno) ili Brufen, (tablete 400-600 mg do 3  puta dnevno). K
 • Kontrolni pregled je u zavisnosti od metode, od 3-4 dana do 30 dana posle aplikacije Word katetera.
 • Ne savetuje se kupanje u kadi i plivanje 3-4 nedelje posle operativnog tretmana.
 • Što se tiče seksualnih odnosa, savetuje se apstinencija od nekoliko dana do 4 nedelje, u zavisnosti od metode koja je korišćena.
 • Tuširanje je dozvoljeno istog dana.
 • Pacijentkinja se može vratiti normalnim aktivnostima već istog dana ako je intervencija rađena u lokalnoj anesteziji, ili dan 2-3 dana kasnije ukoliko je rađena operacija odstranjivanja Bartolinijeve žlezde u opštoj anesteziji.
 • U slučaju bolova, temperature ili drugih tegoba pozvati 069 50 22222.
Komplikacije ciste/abscesa Bartolinijeve žlezde

Komplikacije su retke, ali ukoliko se cista/absces Bartolinijeve žlezde ne leči može doći do teže infekcije, sepse i rekto-vaginalne fistule (kanal koji se stvori između vagine i završnog dela debelog creva).

Ko je u riziku za karcinom Bartolinijeve žlezde?

Rizik za karcinom Bartolinijeve žlezde je mali i češći je kod žena u menopauzi. Karcinom Bartolinijeve žlezde spada u karcinome vulve i
javlja se u oko 5% svih karcinoma vulve ili manje od 1% od svih ginekoloških karcinoma. Ukoliko se kliničkim pregledom posumnja na
malignu promenu radi se biopsija ili odstranjivanje žlezde.

Kako da razlikujem da li se radi o cisti ili abscesu Bartolinijeve žlezde?

Cista Bartolinijeve žlezde nije bolna, mekana je i pokretna. Absces Bartolinijeve žlezde je tvrde konzistencije, uvek je bolan i osetljiv na pritisak. Gnoj je uvek prisutan ukoliko dođe do spontanog curenja sadržaja iz abscesa.

Da li se cista može vratiti nakon procedure?

Cista ili absces Bartolinijeve žlezde se ponekad vraćaju nakon operativnog tretmana, što je čest scenario sa kojim se pacijentkinje suočavaju. U oko 3-40% slučajeva, problem se ponovo javlja, posebno nakon primene metoda kao što su aspiracija iglom i incizija.

Međutim, postoji jedna terapeutska opcija koja se izdvaja kao bolji izbor u smanjenju šanse za ponovnim problemima – aplikacija Word katetera.

Ispostavilo se da metode poput aplikacije materijala sa preparatima srebra i marsupijelizacije, iako efikasne, imaju sličnu stopu ponovnog stvaranja ciste ili abscesa od 3-12%. Nasuprot tome, aplikacija Word katetera se ističe sa znatno manjom stopom recidiva. Ova tehnika ima prednost u očuvanju žlezde i sprečavanju ponovnog problema, čime se pacijentkinji pruža dugoročno olakšanje.

Kada se radi odstranjivanje cele žlezde?

Ova operacija nosi i rizik od krvarenja tokom i posle postupka. Zbog toga se njena primena razmatra samo u ekstremnim slučajevima, posebno ako postoji sumnja na maligne promene.

Koja metoda operativnog lečenja ciste/abscesa Bartolinijeve žlezde ima najbolje rezultate?

Aplikacija Word katetera, materijala sa preparatima srebra i marsupijelizacija imaju približno iste rezultate i stopu ponovnog stvaranja ciste ili abscesa od 3-12 %.

Posle marsupijelizacije je prisutna sekrecija iz otvora i do nekoliko nedelja što može biti neugodno za pacijentkinje zbog čega se najčešće primenjuje Word kateter. 

Koliko se često ponovo stvori cista/absces Bartolinijeve žlezde posle aplikacije Word katetera?

Cista/absces Bartolinijeve žlezde se ponovi stvori u 3-12% posle aplikacije Word katetera

Koja je cena operativnog lečenja ciste i abscesa Bartolinijeve žlezde?

Za cenu intervencija pogledati cenovnik koji se redovno ažurira.

Kada mogu da se tuširam posle operativnog tretmana ciste/abscesa Bartolinijeve žlezde?

Možete da se tuširate istog dana posle operativnog tretmana ciste/abscesa Bartolinijeve žlezde. Ne savetuje se direktno nanošenje šampona ili sapuna na mesto operacije.

Kada mogu da se treniram posle operativnog tretmana ciste/abscesa Bartolinijeve žlezde?

Možete da trenirate dan posle operativnog lečenja ciste/abscesa Bartolinijeve žlezde il kada se Vi osećate da možete da trenirate.

Da li može doći do sponatnog curenja sadržaja ciste ili abscesa Bartlolinijeve žlezde?

Nekada dolazi do spontanog curenja sadržaja iz ciste ili abscesa Bartolinijeve žlezde i tada najčešće nije potrebna dodatna terapija ili hiruška intervencija. Pacijentkinja oseti olakšanje i prestanak bolova. U slučaju spontanog curenja, to je „pucanja“ ciste ili abscesa Bartolinijeve žlezde postoji visok rizil da se cista ili absces ponovo formiraju.

Da li tretman Bartolinijeve žlezde utiče na lubrikaciju vagine?

Ne. Čak i u slučaju potpunog odstranjivanja Bartolinijeve žlezde se ne smanjuje lubrikacija vagine obzirom da i Skeneove žlezde luče sekret tokom intimnih odnosa.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

Odgovor možete očekivati u radnom vremenu ordinacije, od ponedeljka do petka, između 10 i 20 časova. 

3 + 11 =

Zakazivanje pregleda u ordinaciji Milenković

Svi pregledi, konsultacije i procedure se zakazuju pozivom na broj 381695022222

Možete pozvati i preko aplikacija Viber i WhatsApp. 

Pregled se može zakazati i preko elektronske pošte:

Info@drmilenkovic.com

ili direktno putem kontakt forme:

IVF Milenković

Cilj  nam je da postanemo jedna od vodećih zdravstvenih ustanova u pogledu kvaliteta i rezultata, kako u Srbiji tako i na internacionalm planu.

Zahvaljujući dugogodišnjem kliničkom iskustvu zaposlenih, stalnom stručnom usavršavanju i saradnji sa vodećim klinikama u Evropi  pacijent će kod nas uvek biti u fokusu.