Piše: Dr Daša Preradović

Mit: Kontracepcijske pilule goje. 

Trećina do polovina ispitivanih žena u različitim internacionalnim studijama se izjasnilo da smatra da pilule za kontracepciju izazivaju gojenje, najviše zato što ova terapija može da dovede do povećanog zadržavana tečnosti u organizmu, koje je prolazno. Međutim, ni jedna studija do sada nije dokazala da kombinovane oralne kontraceptivne tablete dovode do značajnih promena u telesnoj konstituciji.

Mit: Potrebno je praviti pauze u korišćenju pilula za kontracepciju

Najveći broj oralnih kontraceptivnih tableta se uzima po režimu 24+4 ili 21+7. Razlog za pravljenje pauza u terapiji nakon 21 ili 24 dana nema biomedicinsko objašnjenje, već socijalno, da bi se održao kontinuitet mesečnog krvarenja. Kontinuirano uzimanje kontraceptivnih tableta dovodi do smanjenja ili izostanka menstrualnog krvarenja, ublažava tegobe u vezi sa menstrualnim cikluom, ublažava simptome endometrioze, i pruža pouzdaniji kontraceptivni efekat. Ne postoje dokazi da ovaj režim terapije dovodi do zloćudnih promena na nivou sluznice materice (endometrijuma). Vrednosti krvnog pritiska, telesne mase, laboratorijskih parametara kao što su lipidni status, gvožđe, hemoglobin, šećer u krvi, faktori koagulacije se ne razlikuju kod pacijentkinja koje su na kontinuiranom režimu od onih koje su na režimu 21+7 ili 24+4.

Mit: Kontracepcijske pilule uzrokuju neplodnost

Terapija kombinovanim oralnim kontraceptivnim tabletama ne utiče na plodnost. Stopa ostvarivanja trudnoće nakon prekida terapije iznosi 57% nakon 3 meseca, i 87% nakon godinu dana.  Kod većine žena nakon prestanka terapije dođe do trudnoće nakon 4 meseca.

Mit: Prekinuti snošaj je efikasan način kontracepcije.

Prekinut snošaj predstavlja jedan od najmanje pouzanih metoda kontracepcije, zajedno sa praćenjem plodnih dana. 1 od 5 žena će ostati u drugom stanju primenom ove metode kontracepcije. 

Mit: Kontracepcija je potrebna samo ženama.

Postoje različite metode kontracepcije koje su namenjene i za muški i za ženski pol, s obzirom da kontracepcija ne predstavlja samo zaštitu od neželjene trudnoće, već i od velikog broja polno prenosivih bolesti koje mogu biti štetne i za muškarce i za žene.

Mit: Dojenje je sigurna metoda kontracepcije.

Oko 20% žena ce ovulirati 3 meseca nakon porođaja, dok doje. Ovulacija obično prethodi menstruaciji, tako da je ova populacija žena u riziku od nastanka neželjene trudnoće. Tokom perioda dojenja neophodno je primenjivati metode kontracepcije. 

Mit: Kontracepcija nije potrebna tokom menstruacije.

Barijerne metode kontracepcije kao što je kondom se  primenjuju nezavisno od faze menstrualnog ciklusa, dok se oralne kombinovane tablete daju u skladu sa ciklusom.

Mit: Ženama preko 40 godina nije potrebna kontracepcija.

Svim ženama nezavisno od životne dobi se savetuje primena kontracepcije, zbog prevencije seksualno prenosivih bolesti. Što se tiče zaštite od neželjene trudnoće,  ona nije potrebna kada žena udje u postmenopauzu, odnosno kada prođe godinu dana od poslednjeg menstrualnog krvarenja.

Odabir kontaceptivne metode koji je odgovarajući za Vas zahteva informisanje i u nekim slučajevima adekvatnu obuku. 

Stojimo Vam na raspolaganju za sva pitanja i neodumice, u našoj ordinaciji Milenković, na adresi Stojana Protića 23, Beograd, broj telefona 069/5022222, ili na email adresi info@drmilenkovic.com