Prolaps genitalnih organa, poznat i kao spad, predstavlja stanje koje pogađa mnoge žene.

Ovaj problem nastaje kada se materica, bešika, ili zadnji deo debelog creva spuste iz svoje normalne pozicije, što može dovesti do različitih simptoma i uticati na kvalitet života. U ovom tekstu, dublje ćemo istražiti šta uzrokuje prolaps, kako se manifestuje, i koje su savremene opcije lečenja dostupne za one koje se suočavaju sa ovim izazovom.

Šta je spad materičnih organa?

Prolaps ili spad karličnih/genitalnih organa organa je stanje kada se jedan ili više organa spuste iz svoje normalne pozicije u vaginu. To može biti:

-materica;

-mokraćna bešika;

– završni deo debelog creva (rektuma);

-vaginalni vrh ukoliko je ranije odstranjena materica;

-tanko crevo.

Do spada materice, bešike, creva i vaginalnog vrha dolazi kada dođe do slabosti mišića, ligamenata ili vezivnog tkiva male karlice ili tačnije karličnog dna.

Spad/prolaps se može uporediti sa kilom koja nastaje na prednjem trbušnom zidu gde postoji neko „slabo mesto“ gde unutrašnji organi mogu da prođu kroz trbušni zid.

Vrste spada

Spad mokraćne bešike, to jest cistocela se manifestuje spuštanjem prednjeg vaginalnog zida.

-Spad završnog dela debelog creva, to jest rektocela se klinički ispoljava kao slabost zadnjeg vaginalnog zida.

-Spad materice ja kada se materica spusti iz svoje normalne anatomske pozicije u vaginu.

-Spad vaginalnog vrha se manifestuje spuštanjem vaginalnog vrha kada je prethodno odstranjena materica. 

-Spad tankog creva u vaginu enterocela.

Simptomi

-Osećaj pritiska u vagini i maloj karlici;

-Deo vagine je vidljiv izvan vaginalnog otvora i povećava se tokom dana, fizičkog napora ili kašlja;

-Otežano mokrenje ili pražnjenje creva;

-Bol u vagini;

-Bol i neprijatan osećaj pri seksualnim odnosima;

-Nevoljno oticanje urina (stres inkontinencija) i stolice može da bude udruženo sa spadom genitalnih organa.

Pretpostavlja se da preko 50 % žena ima neki oblik spada, ali samo 10-20 ima simptome koji zahtevaju lečenje.

Klasifikacija

Spad genitalnih organa se može klasifikovati kao:

I stadijum – prednjačeći deo spada se spušta u gornji deo vagine;

II stadijum – prednjačeći deo spada se spušta blizu otvora vagine;

III stadijum – prednjačeći deo spada delom izlazi iz vagine;

IV stadijum – prednjačeći deo spada u potpunosti izlazi iz vagine.

Uzroci

Faktori koji mogu dovesti do spada genitalnih organa su:

-genetska predispozicija;

-vaginalni porođaj sa produženom drugom fazom porođaja (fazom „napinjanja“) , korišćenje vakuuma ili porođajnih klješta, porođaj hitnim carskim rezom u završnoj fazi; porođaj kada su deca veće telesne mase. Rizik za spad raste sa brojem porođaja;

-Sa godinama raste rizik za spad obzirom da fiziološki dolazi do slabosti tkiva i nedostatka estrogena;

-Gojaznost;

-Težak fizički rad ili stanja koja su povezana sa konstantno povišenim pritiskom u stomaku;

-Osobe sa hroničnim bolestima i bolestima vezivnog tkiva, na primer Ehler Danlos sindrom.

Dijagnoza i indikacije

Sve vrste prolapsa materice, vagine, creva ili kombinacija prolapsa koja daje simptome i umanjuje kvalitet života su indikacije za lečenje što konzervativno što hirurško.

Dijagnoza spada se postavlja ginekološkim i ultrazvučnim pregledom. Nekada se radi i pregled magnetnom rezonancom.

Kako vratiti matericu/bešiku? Lečenje spada/prolapsa genitalnih organa

Neoperativno lečenje

-Ženama sa prolapsom koje su u menopauzi se preporučuje lokalna terapija estrogenom u obliku vaginaleta ili vaginalnih krema;

-Vaginalni pesar je najčešće u obliku prstena od silikona ili materijala koji ne izaziva reakciju tkiva i stavlja se u vaginu kako bi podigao „spuštene“ organe, i koristi se najčešće za podizanje bešike i materice. Koristi se kod starijih žena, kod žena koje ne žele operativno lečenje ili je operacija kontraindikovana zbog neke druge bolesti, kao i pre operacije da bi se ublažili simptomi. Pacijentkinje koje imaju vaginalni pesar se kontrolišu na 3-6 meseci. Mehanička iritacija može da bude uzrok krvarenja iz vagine i tada se pesar privremeno izvadi.

-Jačanje mišića karličnog dna, takozvane Kegelove vežbe

Kada je neophodno operativno lečenje

Operativno lečenje spada genitalnih organa kod žena može biti neophodno u nekoliko situacija.

Operativno lečenje spada/prolapsa je potrebno kada pacijentkinja ima tegobe koje joj smanjuju kvalitet života, to jest predstavljaju funkcionalni i estetski problem. To su najčešće:

-deo tkiva „ispupčava- izlazi“ iz vagine, naročito pri  fizičkom naporu, i predstavlja estetski problem;

-otežano pražnjenje ili nemogućnost pražnjenja mokraćne bešike i debelog creva;

-bol i nelagodnost pri seksualnim odnosima;

-nevoljno oticanje urina;

-osećaj težine i pritiska u vagini i maloj karlici.

-kada lečenje vaginalnim pesarima nije dalo rezultat.

Koje procedure se koriste u ordinaciji Milenković?

Korekcija prednjeg vaginalnog zida-cistocele ili podizanje bešike i prednjeg vaginalnog zida (prednja kolporafija-colporrafia anterior) 

se radi tako što se napravi rez na prednjem vaginalnom zidu i vagina „odvoji“ od bešike i fascije bešike koja predstavlja potporu bešici. 

Spad prednjeg vaginalnog zida nastaje kada oslabi fascija bešike ili kada oslabe ligamenti koji vezuju vaginu za zid karlice (takozvani paravaginalni defekt).

Operacija se sastoji u podizanju bešike tako što se „ojača“ fascija posebnom hiruškom tehnikom ili se vagina „učvrsti-ušije“ za zid male karlice, takozvanu „belu liniju“ mišića koji okružuje vaginu (latinski m. levator ani).

Mogu se koristiti i sintetičke mrežice za podizanje bešike, ali se sve ređe koriste zbog povišenog rizika od komplikacija.

Operacija traje 30-90 minuta i najčešće se radi u opštoj ili spinalnoj anesteziji, ali se može raditi i u lokalnoj anesteziji.

Tokom operacije i nekoliko sati posle operacije pacijentkinja ima kateter u mokraćnoj bešici.

Može se raditi kao dnevna hirurgija, ili sa boravkom u bolnici 1-2 dana što više zavisi od godina starosti i opšteg stanja pacijentkinje.

Posle operacije se savetuje pošteda od rada  i težeg fizičkog napora, kao i izbegavanje seksualnih odnosa 4-6 nedelja.

Ženama u menopauzi se savetuje terapija vaginalnim estrogenom.

Korekcija zadnjeg vaginalnog zida, rektocele (zadnja kolporafija-colporrafia posterior) 

Korekcija zadnjeg vaginalnog zida, rektocele (zadnja kolporafija-colporrafia posterior) se izvodi tako što se napravi rez na zadnjem vaginalnom zidu i odvoji vagina od fascije rektuma i samim tim rektuma. Rektum je završni deo debelog creva, a fascija je potporno tkivo rektuma.Zatim se hiruškom metodom ojača fascija koja vraća rektumu normalnu anatomsku poziciju.

Koristi se i tehnika gde se pomoću mišića  (m. levator ani) napravi potpora rektumu tako da se vrati u normalnu anatomsku poziciju. Mogu se koristiti i sintetičke mrežice kao potpora mokraćnoj bešici, ali se sve ređe koriste zbog povišenog rizika od komplikacija. Kada se radi samo korekcija rektocele, nije potreban urinarni kateter, ali je procena individualna.

Operacija traje 30-90 minuta i najčešće se radi u opštoj ili spinalnoj anesteziji, ali se može raditi i u lokalnoj anesteziji. Može se raditi kao dnevna hirurgija, ili sa boravkom u bolnici 1-2 dana što više zavisi od godina starosti i opšteg stanja pacijentkinje.

Posle operacije se savetuje pošteda od rada, teži fizički napor i izbegavanja seksualnih odnosa 4-6 nedelja. Ženama u menopauzi se savetuje terapija vaginalnim estrogenom.

Korekcija spada/prolapsa materice

Ova intervencija zavisi od odluke i procene da li će se odstraniti materica (vaginalna histerektomija) i onda fiksirati vaginalni vrh za ligamente u maloj karlici ili će se „sačuvati materica“ uz odstranjivanje jednog dela grlića materice i podizanje-fiksiranje materice koristeći postojeće ligamente materice.

Ova druga metoda je poznata kao „Manchester plastika“.

Procena koja će se metoda raditi je individualna i odluka se donosi u dogovoru sa pacijentom. Samo odstranjivanjem materice bez fiksiranja vaginalnog vrha se neće rešiti problem spada materice. Kada se odstranjuje materica, to jest kada se radi vaginalna histerektomija, najpre se materica oslobodi od okolnih organa tako što će se hiruški podvezati krvni sudovi i veze materice sa okolnim tkivom. Po odstranjivanu materice se vaginalni vrh fiksira za određene ligamente u maloj karlici koji će biti podrška i sprečiti spad/prolaps vaginalnog vrha nakon odstranjivanja materice.

Operacija spada/prolapsa materice kada se taj organ ne odstranjuje (Manchester plastika), se radi tako što se najpre mokraćna bešika odvoji od materice, zatim se odstrani deo grlića i materica “učvrsti-podigne“ koristeći već postojeće ligamente-veze materice.

Operacija spada materice traje 60-120 minuta, radi se u opštoj ili spinalnoj anestziji i obično je boravak u bolnici 1-2 dana. Pacijentkinji se stavlja kateter u mokraćnu bešiku tokom operacije i nekoliko sati do jedan dan posle operacije. Savetuje se pošteda od rada, izbegavanje seksualnih odnosa i težeg fizičkog napora 4-6 sedmica.

Korekcija spada materice se može raditi laparoskopski kada se koristi sintetička mrežica koja spaja zadnji zid materice i sakralnu kost.

Operativna korekcija spada vaginalnog vrha

Operativna korekcija spada vaginalnog vrha posle odstranjivanja materice se radi tako što se napravi rez u gornjem delu vagine, o onda se koncem  koji se ne resorbuje vaginalni vrh ušije za ligamente u maloj karlici.

Operacija se radi u opštoj ili spinalnoj anesteziji, traje do 60 minuta, i obično se ostaje jedan dan u bolnici. Savetuje se pošteda od posla i apstinencija od polnih odnosa 4-6 nedelja.

Ženama u menopauzi se savetuje terapija vaginalnim estrogenom. Operacija spada vaginalnog vrha se može raditi i laparoskopski uz pomoć sintetičke mrežice.

Operativna korekcija spada tankog creva-enterocele

Operativna korekcija spada tankog creva-enterocele se radi tako što se načini rez u gornjem delu vagine, između materice i završnog dela debelog creva, otvori se trbušna duplja, podigne deo creva koji je u vagini i onda ušije trbušna maramica tako da ne dozvoljava crevima da se ponovo spuste u vaginu.

Operacija se radi u opštoj ili spinalnoj anesteziji, traje oko 60 minuta i može se raditi kao dnevna hirurgija ili pacijentkinja ostaje jedan dan u bolnici. Savetuje se pošteda od rada i fizičkog napora, kao i apstinencija od seksualnih odnosa 4-6 nedelja. Ženama u menopauzi se preporučuje tretman vaginalnim estrogenom. 

Često je kombinacija spada/prolapsa, na primer spad materice i prednjeg vaginalnog zida ili kombinacija spada prednjeg i zadnjeg vaginalnog zida, tako da se potrebne operativne korekcije mogu uraditi u jednom operativnom zahvatu.

Prevencija spada/prolapsa genitalnih organa

Trening sa vežbama koije jačaju mišiće karličnog dna;

-Održavanje normalne telesne mase i izbegavanje gojaznosti;

-Pravilna ishrana kojom će se obezbediti redovno pražnjenje creva i izbegavanje zatvora-konstipacije;

-Prestanak pušenja/upotrebe nikotina;

-Saviti kolena i kukove kada se podiže nešto teško, naročito ako se to često radi.

Prognoza spada/prolapsa

Zaključak našeg detaljnog razmatranja prolapsa (spada) genitalnih organa dovodi nas do važne poente: ignorisanje simptoma i odlaganje lečenja neće dovesti do poboljšanja. Naprotiv, stanje se može samo pogoršati ili ostati nepromenjeno, što može znatno uticati na kvalitet vašeg života. Važno je shvatiti da, bez adekvatnog pristupa lečenju, simptomi prolapsa neće magično nestati.

Ne dozvolite da prolaps utiče na vaš svakodnevni život. Ne oklevajte da nas kontaktirate i informišete se o načinima na koje vam možemo pomoći da ponovo steknete kontrolu nad svojim zdravljem; zajedno ćemo istražiti rešenja koja su najadekvatnija za vaš konkretan slučaj.

Zakažite pregled u ordinaciji Milenković.

Svi pregledi, konsultacije i procedure se zakazuju pozivom na broj 381695022222

Možete pozvati i preko aplikacija Viber i WhatsApp. 

Pregled se može zakazati i preko elektronske pošte:

Info@drmilenkovic.com

ili direktno putem kontakt forme.