dr Milan Milenković

Od samog početka pandemije Covid-19, postojala je neizvesnost kako će virus SARS-CoV2 uticati na majku, razvoj trudnoće i same bebe.

Prvi rezultati, a na osnovu publikacija gde je analizirano oko 130 porođenih žena obolelih od Covida 19 pokazuju da se infekcija ne prenosi na dete tokom trudnoće i porođaja, ali da se rizik ne može potpuno isključiti. Virus nije nađen ni u plodovoj vodi, ni iz krvi pupčanika, a ni u majčinom mleku.

Jedna manja studija iz SAD je pokazala da 86 % inficiranih trudnica ima blage simptome, 10 % teže simptome, kao i da da se 4 % tih trudnica leči na intenzivnoj nezi. Međutim, još uvek nema dovoljno podataka o uticaju virusa na razvoj bebe u materici, naročito u prvom i drugom tromesečju trudnoće. Postoji samo jedan opis slučaja gde je došlo do spontanog pobačaja u 19. nedelji trudnoće i gde je potvrdjen virus SARS-CoV2 u posteljici, ali ne i u plodovoj vodi.

Evropsko udruženje za humanu reprodukciju (ESHRE) je preporučilo sredinom marta 2020. godine da treba sačekati sa trudnoćom, i zbog prethodno navedenog razloga, ali i zbog nesigurnosti oko kontrola trudnoća, obzirom da su resursi u zdravstvu angažovani na lečenju pacijenata obolelih od Covida 19. Preporuka se odnosila i na metodu in vitro fertilizacije (IVF). Međutim, obzirom da se situacija izazvana Covidom 19 u većini zemalja smiruje, poslednja ESHRE preporuka od 23.04.2020. je da taj stav može biti liberalniji i da se vrši individualna procena, uz adekvatnu selekciju, kontrolu i eventualno testiranje na virus.

„Biološki pasoš“ za pacijente pre medicinski potpomognute oplodnje

Postoji i ideja o „biološkom pasošu” gde bi se svi pacijenti koji ulaze u neki program medicinske potpomognute oplodnje prethodno testirali uzimanjem brisa iz grla i nosa koji se analizira PCR metodom, ili analizom antitela na aktuelni virus. Poslednjih dana su ”validirani” i testovi za određivanje antitela koji imaju minimalnu mogućnost greške.

Virus SARS-CoV2 ima jedan protein (protein S) na svom omotaču koji se vezuju za enzim koji se zove angiotenzin konvertirajući receptor 2 (ACE2). ACE2 se nalazi u plućima, tankom crevu, bubrezima, ali i u jajnicima, testisima i sluzokoži materične duplje. Virus ulazi u ćeliju preko tog receptora, umnožava se i tako oštećuje ćeliju. Trenutno su u toku studije koje ispituju mogućnost lečenja, tako što će se eventualno blokirati ACE2 i onemogućiti ulaz virusa u ćeliju.

Da li se SARS-CoV 2 detektuje u semenoj tečnosti?

Pre desetak dana objavljena je prva studija u uglednom američkom časopisu Fertility and Sterility, koja ispituje prisustvo SARS-CoV 2 virusa u semenoj tečnosti. Analizirana je semena tečnost kod 34 muškarca obolelih od Covida 19 sa blažom kliničkom slikom.

Kod svih pacijenata je virus SARS-CoV2 bio laboratorijski dokazan. Analiza je urađena u proseku 31 dan posle postavljene dijagnoze Covid 19. Prisustvo virusa SARS-CoV 2 nije dijagnostikovano ni kod jednog od 34 ispitanika iz studije. Takođe, znamo iz ranijih studija autora koji su objavili ovu studiju da je prisutvo ribonukleinske kiseline (RNK) za ACE 2 kao i RNK jednog enzima koji pomaže da protein S uđe u ćeliju, na minimalnom nivou u semenoj tečnosti.

Ovo su za sada ohrabrujući rezultati. Prisustvo virusa u akutnoj fazi bolesti se trenutno ne može isključiti. Koncentracija i broj spermatozoida nisu analizirani u ovoj studiji. Znamo od ranije da virusne infekcije i povišena telesna temperatura kod muškaraca mogu dovesti do privremenog smanjenog broja i koncentracije spermatozoida, ali da dugoročno to nema uticaj na fertilitet muškarca.

Dodatne odgovore će nam dati i studije koje će analizirati prisustvo virusa u vaginalnom sekretu i laboratorijskim medijumima (tečnosti) koji se koriste u obradi jajnih ćelija i embriona u IVF laboratorijama.