Predavanje dr Milana Milenkovića u Geteborgu

Predavanje dr Milana Milenkovića u Geteborgu

10. oktobra 2018. dr Milan Milenković je održao predavanje ”Zaštita fertiliteta kod tretmana reumatskih bolesti” na simpozijumu ”Reumatske bolesti i fertilitet” održanog u Geteborgu u organizaciji Univerziteta iz Geteborga.