O nama

Naš cilj je da postanemo jedna od vodećih zdravstvenih ustanova u pogledu kvaliteta i rezultata, kako u Srbiji tako i na internacionalm planu. Taj cilj ćemo ostvariti zahvaljujući dugogodišnjem kliničkom iskustvu zaposlenih, stalnom stručnom usavršavanju i saradnji sa vodećim klinikama u Evropi.Pacijent će kod nas uvek biti u fokusu.
Dr sci. med. Milan Milenković

Dr sci. med. Milan Milenković

Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista reproduktivne medicine i doktor medicinskih nauka (tema ,,Zamrzavanje i transplantacija jajnika”, Univerzitet u Geteborgu). U svojoj dugogodišnjoj internacionalnoj karijeri, radio je između ostalog u Univerzitetskoj bolnici ,,Sahlgrenska” u Geteborgu, Univerzitetskoj bolnici ,,Karolinska” u Stokholmu, a u privatnoj klinici ,,Stockholm IVF” bio je i medicinski direktor. Radio je i kao univerzitetski lektor na Medicinskom fakultetu u Stokholmu. Bio je osnivač ginekološke ordinacije Beogyn i radio u Gemma IVF bonici u Beogradu. Govori engleski, švedski i norveški jezik.

Za ostalo pogledajte CV i publikacije.

Dr Nikola Matavulj

Dr Nikola Matavulj

Specijalista ginekologije i akušerstva. Radio je u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo Kliničko-bolničkog centra Zvezdara u Beogradu i bolnici Acibadem Belmedik u Beogradu. Pored bogatog kliničkog iskustva pre svega iz oblasti minimalno invazivne hirurgije i humane reprodukcije objavio je desetak publikacija u naučnim časopisima. Radio je kao istraživač na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Govori engleski i francuski jezik.

Za ostalo pogledajte CV i publikacije.

Dr Maja Marinković

Dr Maja Marinković

Dr Maja Marinković je specijalista ginekologije i akušerstva, sa dugogodišnjim iskustvom iz Ginekološko akušerske klinike ,,Narodni front” u Beogradu. Dominantno se bavi perinatologijom i visoko rizičnim trudnoćama. Ekspert je za ultrazvučne preglede trudnica (ultrazvučni pregled u prvom trimestru trudnoće-sertifikovana od profesora Nikolaidesa, utemeljivača metode, fetalna anatomija, 3D/4D) i intervencije u trudnoći (uzimanje uzorka plodove vode, biopsija posteljice, uzimanje uzorka krvi iz pupčane vrpce). Govori engleski jezik.

Dr Dragan Marinković

Dr Dragan Marinković

Specijalista anesteziologije sa reanimacijom od 1997. Radio je u Klinicko bolnickom centru ,,Zvezdara” na odeljenju za ginekologiju i akušerstvo i klinici za uho, grlo i nos, gde je bio i šef odseka za anesteziju, takodje je radio u Institutu za ortopedsko-hiruške bolesti ,,Banjica” , Beogyn i Gemma klinici u Beogradu. Ima veliko iskustvo sa anestezijom u oblasti ginekologije i akušerstva. Trenutno radi u BioCell bolnici. Govori engleski jezik.

Marijana Tanasić

Marijana Tanasić

Strukovna medicinska sestra-babica. Diplomirala je na Visokoj zdravstvenoj skoli u Beogradu 2013. godine. Po završenim studijama je volontirala i radila na Ginekološko-akušerskoj klinici Kliničkog centra Srbije u Beogradu gde je stekla iskustvo u radu na ginekološkim i perinatološkim odeljenjima kao i u operacionoj sali. Radila je u ginekološkoj ordinaciji Beogyn i Gemma bolnici u Beogradu. Autor je više stručnioh. Govori engleski jezik.

Lidija Zečević

Lidija Zečević

Ginekološko-akušerska sestra, diplomirala u srednjoj medicinskoj školi „Beograd“. Rsdila je na Institutu za majku i dete „Vukan Čupić“, ginekološkoj ordinaciji Beogyn, i Gemma klinici u Beogradu. Tokom rada stiče diplomu menadžera u marketingu. Govori engleski jezik.

Tamara Batar

Tamara Batar

Ginekološko-akušerska sestra, diplomirala u srednjoj medicinskoj školi ”Beograd“, nakon čega nastavlja školovanje na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu. Radila je u GAK „Narodni front“, nakon čega se usavršava u privatnoj praksi u oblasti ginekologije i IVF-a. Govori engleski jezik.

Javorka Lazić

Javorka Lazić

Tehničko lice

Galerija iz naše ordinacije