Dr Nikola Matavulj

Home » O nama » Dr Nikola Matavulj

Dr Nikola Matavulj

Specijalista ginekologije i akušerstva

Radio je u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo Kliničko-bolničkog centra Zvezdara u Beogradu i bolnici Acibadem Belmedik u Beogradu.

Pored bogatog kliničkog iskustva pre svega iz oblasti minimalno invazivne hirurgije i humane reprodukcije objavio je desetak publikacija u naučnim časopisima.

Radio je kao istraživač na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Govori engleski i francuski jezik.

CV i publikacije

Obrazovanje

April 2017. godine – specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, položen sa odličnim uspehom;

2012. godine – Specijalističke akademske studije na Medicinskom fakultetu, smer – Humana reprodukcija,
tema: Osobenosti ispitanica sa sindromom praznog deGraffovog folikula;

2002.-2009. godine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – diplomirao u januaru 2009. godine sa opštim uspehom 8,91;

1998.-2002. godine, XIV Beogradska gimnazija, prirodno matematički smer, odličan uspeh;

1990.-1998. godine, OŠ “Ćirilo i Metodije”, Vukova diploma.

Radno iskustvo

Ginekološka ordinacija Milenkovic-2024

2021. – 2024. godina – Opšta bolnica Acibadem Belmedik

2011. – 2021. godina – Bolnica za ginekologiju i akušerstvo KBC „Zvezdara”

2011. godina – istraživač saradnik na naučno-istraživačkom projektu na Medicinskom fakultetu u Beogradu

2009.-2011. – volonterski rad, Bolnica za ginekologiju I akušerstvo KBC „Zvezdara“

Stručna udruženja

Član Srpskog lekarskog društva

Član Lekarske komore Srbije

Član Srpske uroginekološke asocijacije

Stručna usavršavanja

1-30/04/2022 AKH, Beč, Austrija, Urogynecology Observership (American Austrian Foundation,
Open Medical Institute).

14-20/07/2019 « Salzburg Weill Cornell » seminar iz humane reprodukcije, Salcburg, Austrija

22-24/10/2018 Opšta bolnica Ptuj, Slovenija, Minimalno invazivni tretman SUI, Prof Dr Igor But
19-23/02/2018 Opšta bolnica Slovenj Gradec, Slovenija, Laparoskopska ginekološka hirurgija, dr Katja Juvan

26-29/10/2017 Beč, Austrija ISIDOG

20-23/04/2016 GET UP (Gynecology Expert Training for Upcoming Professionals), Univerzitetska klinika Agostino Gemelli, Rim, Italija, 400 minuta praktičnog treninga, 400 minuta interaktivnih predavanja

9-10/04/2016 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, MIPS (Mediterranean Incontinence and Pelvic Floor Society)

12-15/09/2013 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Kontracepcija i reproduktivno zdravlje, ESCRH

Publikacije

1. Durutović J., Todorović N., Stanojlović O., Đorović J., Ćirić V., Jovanović N., Obradović G.,
Stojanović V., Matavulj N. Stopa perinatalnog mortaliteta u KBC ”Zvezdara” za proteklih 10 godina.
Ginekologija i perinatologija. Vol. 43 No 3-4; 2011. p3-5. YU ISSN 0352-5562

2. Mladenović Mihailović A., Radovanović D., Matavulj N., Milojević Z. Postpartalna krvarenja posle
indukcije porođaja. Ginekologija i perinatologija. Vol. 43 No 3-4; 2011. p16-18. YU ISSN 0352-5562

3. Mitrović P., Matavulj N., Bojović I., Mladenović Mihailović A. Prikaz prve totalne laparaskopske
histerektomije sa obostranom adeksektomijom u Bolnici za ginekolgiju i akušerstvo KBC Zvezdara.
Zvezdara Clin Proc 2011; 12(1-2): 14-17 ISSN 0354-6934

4. Obradović G., Matavulj N., Mladenović Mihailović A., Đorđević T. Karcinom grlića materice u trudnoći – prikaz slučaja i pregled literature. Zvezdara Clin Proc 2011; 12(1-2): 21-24 ISSN 0354-6934

5. Mitrović P., Matavulj N., Mladenović-Mihailović A. Porodjaj posle asistiranih procedura; način završavanja i trendovi. Materia Medica 2012; vol. 28 No 4; 725-732 ISSN 0352-7786

6. Mitrović P., Radovanović D., Matavulj N., Filipović N., Čegar O., Đorđević T. Hipertenzija u trudnoći i šrematuritet – naša iskustva. Zvezdara Clin Proc 2013; 14(1-2): 17-19 ISSN 0354-6934

7. Mitrović P., Matavulj N., Radovanović D., Mladenović Mihailović A. Veliki miomi uterusa – konzervacija pelvičnih struktura kao imperativ. Zvezdara Clin Proc 2013; 14(1-2): 27-29 ISSN 0354-6934

8. Radunović N. Et al. From cell to human.

Usmene prezentacije

1. Bojović I., Mitrović P., Stojanović V., Matavulj N., Čubrilo M., Istatkov V., Milutinović S., Djurdjević
N. STRUKTURA MALIGNITETA U KBC „ZVEZDARA” OD 2008. DO 2010. Zbornik radova, 55. Ginekološkoakušerska nedelja SLD, Beograd, 2011. god., ISBN 978-86-6061-011-1

2. Bojović I., Mitrović P., Matavulj N., Čubrilo M., Istatkov V., Djurdjević N. Konizacije u KBC Zvezdara od 2001 do 2010. Godine. Zbornik radova, 55. Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, 2011. god., ISBN 978-86-6061-011-1

3. Mitrović P, Matavulj N., Durutović J., Bojović I., Miljković N., Mladenović Mihailović A.,
Radovanović D., Đorđević T. Infection comme facteur étiologique des avortements menaçant dans le deuxième trimestre de la grossesse. Zbornik radova, 56. Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, 2012. ISBN 978-86-6061-019-7

4. Durutović J., Todorović N., Stanojlović O., Đorović J., Jovanović N., Mitrović P., Matavulj N. Participation de la prématurité dans la structure de la mortalité néonatale précoce en l’hôpital universitaire Zvezdara 2001 -2010. Zbornik radova, 56. Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, 2012. ISBN 978-86-6061-019-7

5. Bojović I., Kušljević N., Mitrović P, Matavulj N. Anomalies multiples: anencéphalie, encéphalocèle et omphalocèle – rapport de cas. Zbornik radova, 56. Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, 2012. ISBN 978-86-6061-019-7

6. Đorđević T., Zarić Z., Mladenović Mihailović A., Radovanović D., Matavulj N. Ultrasons examen des seins – nos expériences. Zbornik radova, 56. Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, 2012. ISBN 978-86-6061-019-7

7. Đorđević T., Mladenović Mihailović A., Radovanović D., Matavulj N. L’analyse comparative des résultats histopathologiques de la biopsie et de la conisation. Zbornik radova, 56. Ginekološko-akušerska
nedelja SLD, Beograd, 2012. ISBN 978-86-6061-019-7

8. Mitrović P., Matavulj N., Radovanović D., Mladenović Mihailović A. HELLP sindrom, entitet (ne)vezan za trudnoću – prikaz slučaja. Zbornik radova, 57. Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, 2013. ISBN 978-86-6061-036-4

Posteri

Dabbas D., Matavulj N., Stevanović G. Fever of unknown origin in Serbia. Eur J Med Res 15 (Supplement I): I-XXII, 1-240(2010). Abstract Book ISSN 0949-2321

Zakazivanje pregleda u ordinaciji Milenković

Svi pregledi, konsultacije i procedure se zakazuju pozivom na broj 381695022222

Možete pozvati i preko aplikacija Viber i WhatsApp. 

Pregled se može zakazati i preko elektronske pošte:

Info@drmilenkovic.com

ili direktno putem kontakt forme:

IVF Milenković

Cilj  nam je da postanemo jedna od vodećih zdravstvenih ustanova u pogledu kvaliteta i rezultata, kako u Srbiji tako i na internacionalm planu.

Zahvaljujući dugogodišnjem kliničkom iskustvu zaposlenih, stalnom stručnom usavršavanju i saradnji sa vodećim klinikama u Evropi  pacijent će kod nas uvek biti u fokusu.