Infertilitet (sterilitet)

Home » Sterilitet » Infertilitet (sterilitet)

Infertilitet se danas upotrebljava umesto termina sterilitet. Sterilitet se tumači kao potpuna nemogućnost nastanka trudnoće, dok se pod infertilitetom podrazumeva smanjena mogućnost za začeće koja se može popraviti medicinskim postupcima.

Infertilitet se definiše kao izostanak trudnoće posle dvanaest meseci aktivnog pokušaja, tj. seksualnih odnosa bez upotrebe zaštitnih metoda. Kontakt sa specijalizovanom ustanovom se preporučuje i pre navršenih godinu dana pokušaja ako postoji neki faktor rizika (poremećaj menstrualnog ciklusa, žene starije od 35 godina, operacije na jajnicima i testisima, zračenje ili lečenje hemioterapijom).

Verovatnoća da će par ostvariti trudnoću je 20 % po menstrualnom ciklusu. Otprilike 85 % parova ostvari trudnoću u roku od dvanaest meseci, dok 15 % ima problem sa infertilitetom. Infertilitet moze biti primarni i sekundarni.

Primarni infertilitet je kada žena nikada nije ostvarila trudnoću posle pokušaja od dvanaest meseci..

Sekundarni infertilitet je izostanak trudnoće posle godinu dana aktivnog pokusaja, kod zena koje su ranije bile trudne.

Uzroci infertiliteta

Oplodnja, to jest fertilizacija je jako kompleksan proces i još uvek nije potpuno razjašnjen. Dosadašnje analize pokazuju da je u 30 % slučajeva uzrok infertiliteta ženski faktor, u 30 % muški, u 30 % je uzrok i kod žene i kod muškarca I kod 10 % parova se ne može naći uzrok (neobjašnjivi infertilitet).