Cenovnik

Ginekologija
Ginekološki pregled
4.000,00 RSD
Ginekološki ultrazvuk
6.000,00 RSD
Kontrolni ultrazvuk
3.000,00 RSD
Ginekološki pregled sa ultrazvučnim pregledom
10.000,00 RSD
Kompletan ginekološki pregled
(Ultrazvuk, pregled, kolposkopija, Thin prep)
12.000,00 RSD
HPV tipizacija
8.000,00 RSD
Papanicolaou test (ThinPrep)
3.500,00 RSD
Kolposkopija
5.000,00 RSD
Hlamidija, Mikoplazma, Ureaplazma, Gonoreja PCR
10.000,00 RSD
Hidrosonografija
12.000,00 RSD
HyCoSy
(Ispitivanje prohodnosti jajovoda)
40.000,00 RSD
Aplikacija spirale
7.000,00 RSD
Vađenje spirale
5.000,00 RSD
Uklanjanje kondiloma
od 15.000,00 RSD
Biopsija grlića u lokalnoj anesteziji
20.000,00 RSD
Biopsija grlića u opštoj anesteziji
30.000,00 RSD
Biopsija endometrijuma (pipelle)
10.000,00 RSD
Pato-histološki nalaz
5.000,00 RSD
Kariotip iz periferne krvi
10.000,00 RSD
Y delecije
15.000,00 RSD
Operacija Bartolonijeve žlezde
(Word kateter)
30.000,00 RSD
Trudnoca
Ultrazvuk u trudnoći
7.000,00 RSD
4D ultrazvuk
13.000,00 RSD
Double test
12.000,00 RSD
Cervikometrija
2.000,00 RSD
Ginekološki pregled trudnice
4.000,00 RSD
CTG
(Kardiotokografija)
4.000,00 RSD
Amniocenteza
50.000,00 RSD
Amniocenteza PCR
45.000,00 RSD
Biopsija horiona (CVS)
45.000,00 RSD
Ginekoloske intervencije i operacije
Dijagnostička histeroskopija
(lokalna anestezija)
70.000,00 RSD
Dijagnostička histeroskopija
(opšta anestezija)
80.000,00 RSD
Histeroskopska polipektomija
(lokalna anestezija)
80.000,00 RSD
Histeroskopska polipektomija
(opšta anestezija)
90.000,00 RSD
Histerskopsko uklanjanje septuma
(lokalna anestezija)
70.000,00 RSD
Histerskopsko uklanjanje septuma
(lokalna anestezija)
80.000,00 RSD
Histeroskopska miomektomija
(opšta anestezija)
120.000,00 RSD
Histeroskopski tretman krvarenja
120.000,00 RSD
Konizacija
(lokalna anestezija)
40.000,00 RSD
Konizacija
(opšta anestezija)
50.000,00 RSD
Prekid trudnoće do 10 nedelje gestacije
40.000,00 RSD
Analiza abortnog materijala
15.000,00 RSD
Eksplorativna kiretaža
(lokalna anestezija)
25.000,00 RSD
Eksplorativna kiretaža
(opšta anestezija)
35.000,00 RSD
Uklanjanje cervikalnog polipa
6.000,00 RSD
Estetska korekcija stidnih usana
80.000,00 RSD
Ginekološke estetske operacije
od 120.000,00 RSD
Prednja vaginalna plastika
180.000,00 RSD
Zadnja vaginalna plastika
180.000,00 RSD
Prednja i zadnja vaginalna plastika
300.000,00 RSD
Vaginalna histerektomija sa sakrospinalom
400.000,00 RSD
Vaginalna histerektomija
360.000,00 RSD
Abdominalna histerektomija
360.000,00 RSD
Laparoskopska histerektomija
360.000,00 RSD
LAVH
360.000,00 RSD
Vaginalna operacija podizanja materice
(Mančester plastika)
200.000,00 RSD
Operacija ciste na jajniku
360.000,00 RSD
Miomektomija
360.000,00 RSD
Dijagnostička laparoskopija
180.000,00 RSD
Odstranjivanje jajnika
(Ovariektomija)
300.000,00 RSD
Operacija jajnika
300.000,00 RSD
Vantelesna oplodnja (IVF)
PESA + TESE
100.000,00 RSD
TESE (otvorena biopsija tesisa)
80.000,00 RSD
TESA (aspiracija testisa)
80.000,00 RSD
PESA (aspiracija epiddidimisa)
60.000,00 RSD
IVF/ICSI sa ET
300.000,00 RSD
IVF/ICSI bez ET
270.000,00 RSD
IVF u spontanom ciklusu sa ET
190.000,00 RSD
IVF u spontanom ciklusu bez ET
170.000,00 RSD
Aspiracija u spontanom ciklusu
(sa dobijenom ćelijom)
100.000,00 RSD
Aspiracija u spontanom ciklusu
(bez dobijene ćelije)
70.000,00 RSD
Aspiracija u stimulisanom ciklusu
120.000,00 RSD
Spermogram
5.000,00 RSD
Punkcija testisa
30.000,00 RSD
MicroTESSE
360.000,00 RSD
Intrauterina inseminacija (IUI)
60.000,00 RSD