Micro TESE

Home » Micro TESE

Micro TESE je hiruška intervencija koja se radi kod muškaraca sa ne-obstruktivnom azospermijom (azoospermia) gde postoji oštećenje spermatogeneze u testisu, sa ciljem da se dobiju spermatozoidi iz tkiva testisa koji će se kasnije koristiti za vantelesnu oplodnju. Ovom metodom se dobiju spermatozoidi iz testisa u oko 50-60% slučajeva.

Inače, azoospermia je patološko stanje kada nema spermatozoida u ejakulatu i javlja se kod 1% muškaraca. 15 % infertilnih muškaraca ima azospermiju. Proces razvoja i sazrevanja spermatozoida u testisu se naziva spermatogeneza.

Micro TESE je skraćenica od engleskog izraza microsurgical testicular sperm extraction. Radi se uz pomoć operacionog mikroskopa sa uvećanjem 6-24 puta.

Za uspešnost micro TESE je pored hiruškog dela jako bitan rad embriologa na pronalaženju i zamrzavanju spermatozoida, kao i kasnije oplodnje ICSI metodom u toku procesa vantelesne oplodnje (VTO).

Indikacije za micro TESE

Micro TESE se radi:

 • kod pacijenata sa ne-obstruktivnom azospemijom kada je uzrok u testisu (povišeni hormoni FSH i LH, promene u broju hromozoma ili delecija na Y hromozomu);
 • kod pacijenata kod kojih nisu nađeni spermatozoidi na klasičnoj biopsiji testisa (TESA, TESE) ili aspiraciji pasemenika, to jest epididimisa (PESA).

Kako se izvodi MICRO TESE procedura?

Pre micro TESE je potrebno uraditi sledeće analize:

 • hormone FSH, LH, TSH, prolaktin, testosteron;
 • genetske analize: kariotip i delecije Y hromozoma (AZF a, AZF b, AZF c). Potrebno je i ispitivanje partnerke pre donošenja odluke o izvođenju micro TESE.
 • Pacijent popunjava detaljni upitnik o svom zdravstvenom stanju.
 • Micro TESE se može raditi u lokalnoj ili opštoj anesteziji.  Češće se radi u opštoj anesteziji.
 • Kada se radi u opštoj anesteziji, pre operacije se obavlja razgovor sa lekarom specijalistom anestezije i rade se analize krvi. Ukoliko postoji neko oboljenje ili faktor rizika potrebno je uraditi dodatne analize i pregled lekara neke druge specijalnosti, najčešće interniste.
 • Pacijent dobija u ordinaciji antiseptički šampon kojim će se istuširati veče pre i jutro pre intervenciju.
 • 6-8 sati pre micro TESE pacijent prestaje sa unosom hrane i tečnosti. Ukoliko pacijent koristi aspirin ili neke druge lekove protiv zgrušanja krvi potrebno je da prekine terapiju 7 dana pre operacije.
 • Pacijent po dolasku odlazi u sobu za pacijente gde se priprema za ulazak u operacionu salu. Stavlja se igla u venu kako bi pacijent mogao da dobija potrebne lekove.
 • Micro TESE se radi na operacionom stolu. Pacijent dobija intravenozni antibiotik neposredno pre operacije.
 • Operaciono polje se tretira antiseptičkim sredstvom koje sadrži jod ili hlor. Po dobijanju lokalne ili opšte anestezije načini se rez oko 2-3 cm na koži mošnica (scrotum). Zatim se napravi rez na omotačima testisa i testis se izvadi iz mošnica. Da bi se prezentovalo tkivo testisa i seminiferni kanalići gde se proizvode spermatozoidi načini se rez na „belom omotaču“ testisa (tunica albuginea).
 • Po otvaranju testisa, koji se „otvori kao knjiga“, pristupa se vizuelnoj analizi tkiva, to jest kanalića gde nastaju spermatozoidi. Sve ovo se radi pod kontrolom operacionog mikroskopa koji uveličava do 24 puta koristeći mikro-hiruške instrumente.
 • Suština micro TESE je da se pod velikim uveličanjem pronađu kanalići koji su veći i drugačije boje od okoline, pošto je u tim kanalićima mnogo veća verovatnoća da se nađu spermatozoidi.
 • Kada se pronađu takvi delovi tkiva, mikro instrumentima se uzimaju kanalići, poštujući anatomiju testisa da bi se izbeglo krvarenje i da bi oštećenje tkiva bilo što manje. Odstranjuje se oko 5-15 mg tkiva.
 • Dobijeno tkivo se odmah daje embriolozima koji u laboratoriji nastavljaju rad na izolaciji spermatozoida iz dobijenih uzoraka. Ukoliko embriolozi odmah mogu da izoluju spermatozoide koji su u dovoljnom broju za postupke vantelesne oplodnje, intervencija se prekida. Omotači testisa se ušiju tankim koncem i testis se vraća na svoje anatomsko mesto. Ukoliko se odmah ne nađu spermatozoidi u jednom testisu, procedura se ponavlja na drugom testisu.
 • Nekada je potrebno i nekoliko sati da se pronađu spermatozoidi u laboratoriji.
 • Na kraju procedure se zatvara koža mošnica koncem koji se sam resorbuje, to jest hiruški konac ne mora da se skida. I sa jednog i sa drugog testisa (ako je analiziran) se uzima po jedan uzorak za histopatološku analizu da bi se videlo da li postoji proces spermatogeneze i da bi se isključile eventualne maligne promene.

Micro TESE traje 60-180 minuta. Pacijent dobija lokalni anestetik da bi se ublažili bolovi posle operacije.

 • Micro TESE se radi kao dnevna hirurgija. Pacijent iz operacione sale prelazi u sobu za pacijente gde ostaje do 4 sata posle operacije. Najpre dobije vodu, a zatim i lagani obrok.
 • Bolovi se tretiraju lekovima protiv bolova, najčešće paracetamolom, ibuprofenom i diklofenakom. Nekada se oseća mučnina i osećaj umora tokom dana kao posledica anestezije.
 • Otok i često plava boja kože su prisutni i nekoliko dana posle operacije, kao i nelagodnost i koje se može opisati kao stanje posle udarca lopte u testise.
 • Pacijentu se ne savetuje vožnja automobila na dan i nekoliko dana posle intervencije.
 • Tuširanje je dozvoljeno, ali ne i sedenje u kadi i plivanje dok rana na koži potpuno ne zaraste.
 • Zaštitni flaster sa rane se skida posle 5 dana, a u međuvremenu se menja po potrebi.
 • Pacijent se može vratiti normalnim aktivnostima 4-5 dana posle operacije, u zavisnosti od posla koji obavlja 
 • Rana se ispira kod kuće isklučivo fiziološkim rastvorom.

Informacije o rezultatu, to jest da li su pronađeni spermatozoidi, pacijent dobija pre odlaska kući. Dobijeni spermatozoidi se zamrzavaju za kasniji postupak vantelesne oplodnje. Može se raditi i vantelesna oplodnja sa „svežim“ dobijenim spermatozoidima, ali se tada se aspiracija jajnih ćelija mora raditi istog dana kada i micro TESE. Rezultati histopatološkog nalaza se dobijaju 7-10 dana posle micro TESE.

Kada se ne može raditi micro TESE?

Micro TESE se ne radi:

 • kada postoji delecija Y hromozoma AZF a i AZF b;
 • posle neuspele prve micro TESE.

Komplikacije tokom i posle micro TESE

Komplikacije u toku i posle micro TESE su retke i mogu biti:

 • infekcija rane;
 • infekcija pasemenika (epididimisa);
 • krvarenje tokom i posle operacije. Krvarenje posle operacije dovodi do stvaranja hematoma (zgrušana krv), češće u mošnicama nego u samom testisu;
 • trajni pad testosterona (jako retko).
Koja je razlika izmedju TESE/TESA i micro TESE?

Micro TESE je operacija koja se izvodi pod kontrolom operacionog mikroskopa sa uvećanjem do 24 puta. Testis se potpuno otvori (kao knjiga) i onda se mikro-instrumentima izoluje tkivo koje ispunjava kriterijume za spermatogenezu.

Spermatozoidi se tokom micro TESE izoluju u oko 50-60 % pacijenata kod ne-obstruktivne azospermije.

TESE i TESA su „slepe“ biopsije testisa. Kod ovih metoda se uzima tkivo slučajnim uzorkom i onda se analizira u IVF laboratoriji. TESE je skraćenica od testicular sperm extraction kada se biopsija uzima specijalnim instrumentom ili se testis „izvadi“ iz mošnica i napravi se nekoliko malih rezova 3-4 mm iz kojih se izvadi tkivo testisa. 

TESA je skraćenica od testicular sperm aspiration, kada se iglom izvade semeni kanalići iz testisa i analiziraju u IVF laboratoriji. Koristi se i termin „fine needle aspiration (FNA) Uspešnost TESE/TESA je oko 20-30% kod ne-obstruktivne azospermije.

Kolika je uspešnost micro TESE?

U oko 50-60 % pacijenata se ne-obstruktivnom azospermijom se nađu spermatozoidi tokom micro TESE. Ne-obstruktivna azospermija je stanje kada postoji poremećaj stvaranja spermatozoida u samom testisu. U tom slučaji su povišeni hormoni hipofize, FSH i LH, ili postoje genetske promene (Klineferlerov sinndrom ili delecija Y hromozoma).

Kod pacijenata sa obstruktivnom azospermijom, to jest stanjem kada postoji spermatogeneza u testisu, ali zbog zapušenja ili nedostatka kanala nema spermatozoida u ejakulatu, najpre se rade PESA (aspiracija epididimisa) i konvencionalna TESE/TESA (biopsija testisa). Ukoliko se tim metodama ne nađu spermatozoidi, radi se micro TESE, gde je uspešnost oko 80%.

Koja je prednost micro TESE u odnosu na TESE/TESA?

Prednosti micro TESE u odnosu na TESE/TESA kod ne-obstruktivne azospermije su:

-uspešnostj kod micro TESE je oko 50-60% u odnosu na 20-30% kod konvencionalne TESE/TESA;

-trauma tkiva kod micro TESE je manja obzirom da se radi pod kontrolom operacionog mikroskopa;

-kod micro TESE se odstrani oko 5-15 mg tkiva, dok se kod konvencionalne TESE odstrani oko 40-50 mg tkiva;

-krvarenje tokom i posle operacije je manje kod micro TESE.

Da li je micro TESE bolna intervencija?

Micro TESE se najčešće radi u opštoj anesteziji tako da pacijent ne oseća bol tokom operacije.

Kada se radi u lokalnoj anesteziji pacijent može imati neprijatan osećaj, da oseća da se nešto radi, ali ne oseća bol. Lokalna anestezija se dodaje tokom operacije, a pacijent dobija i intravenozni lek protiv bolova.

Lokalni anestetik se ubrizgava u kožu mošnica i posle intervencije u opštoj anesteziji da bi se smanjio bol u prvim post-operativnim satima.

Posle micro TESE se mogu javiti blagi bolovi. Bolovi posle operacije dobro reaguju na paracetamol, ibuprofen i diklofenak. Pacijentima se savetuje da uzimaju Paracetamol, tablete 500 mg, 2 tablete do 4 puta dnevno prvih 3-4 dana posle operacije.

Da li se micro TESE može ponoviti?

Micro TESE se može ponoviti ukoliko su na prvoj operaciji izolovani spermatozoidi. Važno je napomenuti da je micro TESE operacija koja se isključivo radi pod kontrolom operacionog mikroskopa koristeći mikro-instrumente. Intervencija koja se izvodi uz pomoć lupa koje uveličavaju 2-3 puta se ne svrstava u micro TESE.

Koja je cena procedure micro TESE?

Za sve cene pregleda i intervencija u ordinaciji Milenković pogledajte cenovnik koji se redovno ažurira.

Kad se može raditi vantelesna oplodnja (VTO) posle micro TESE?

Ukoliko se spermatozoidi izolovani tokom micro TESE zamrzavaju, stimulacija partnerke za VTO se može početi posle prvog menstrualnog ciklusa ili kasnije u dogovoru sa parom. Kada se koriste „sveži“ spermatozoidi, aspiracija jajnih ćelija se radi istog dana kada se radi i micro TESE. 

Da li je bolje raditi vantelesnu oplodnju (VTO) sa zamrznutim ili „svežim“ spermatozoidima?

Procenat trudnoća posle VTO je sličan kada se koriste zamrznuti i „sveži“ spermatozoidi. Prednost VTO sa zamrznutim spermatozoidima je da se ne radi hormonska stimulacija partnerke ukoliko se ne izoluju spermatozoidi. Ukoliko žena već ima zamrznute jajne ćelije VTO se radi sa „svežim“ spermatozoidima, a spermatozoidi koji se ne iskoriste se zamrzavaju.

Kada mogu da se tuširam posle micro TESE?

Možete da se tuširate istog dana posle micro TESE, ali se ne preporučuje kupanje u kadi i plivanje dok god ne zaraste rana na koži. Potrebno je promeniti zaštitni flaster ako se nakvasi. Ne savetuje se upotreba sapuna ili šampona u predelu rane dok god rana na koži ne zaraste.

Kada mogu treniram posle micro TESE?

Sa treninzima možete početi kada se vi osećate da možete da trenirate. To je najčešće 7-10 dana posle micro TESE.  

Kada mogu da imam seksualne odnose posle micro TESE?

Seksualne odnose možete imati kada se vi osetite da možete. To je najčešće 7-10 dana posle micro TESE.  

Kada je prva kontrola posle micro TESE?

Kontrola posle micro TESE je najčešće posle 3-4 nedelje ili po potrebi. Pacijentu se savetuje da se za sve što je vezano za operaciju prvo javi ordinaciji na 069 50 22222 ili info@drmilenkovic.com

U kojim akutnim situacijama treba kontaktirati ordinaciju?

U slučaju bolova, visoke telesne temperature, otoka koji se povećava i ima plavu boju, treba pozvati 069 50 22222, poslati poruku na info@drmilenkovic.com

Koje lekove treba uzeti u slučaju bolova posle micro TESE?

Posle micro TESE se najčešće javlja nelagodnost u predelu testisa praćena blagim bolom. Nekada se može javiti i bol u donjem delu stomaka. Bolovi posle micro TESE se tretiraju tabletama Paracetamol, 500 mg 2 tablete do 4 puta dnevno u kombinaciji sa Brufen, tab. 400-600 mg do 3 puta dnevno, ili Paracetamol, tablete 500 mg 2 tablete do 4 puta dnevno u kombinaciji sa Diklofenak ili Voltaren tabletama od 50 mg do 3 puta dnevno.

Da li hormonska terapija i suplementi povećavaju uspešnost micro TESE?

Ne postoji terapija pre micro TESE koja može povećati uspešnost intervencije. Pošto su FSH i LH već povišeni nema smisla uzimati te hormone. Oštećenje u samom testisu i tkivo testisa ne reaguje ni na već povišeni nivo internih hormona. Lekovi poput letrozola i klomifen citrata imaju za cilj da podignu nivo FSH i LH, tako da ni ti lekovi nemaju efekta kod ne-obstruktivne azospermije testikulanog tipa.

Suplementi i vitamini nemaju efekat na spermatogenezu i ne savetuju se pre micro TESE, kao ni u terapiji azospermije i poremećaja spermatogeneze.

Kada se može raditi micro TESE posle neuspešne TESA/TESE?

Micro TESE, kao i TESE/TESA se mogu raditi 3 meseca posle prethodne procedure.

Da li operacija varikocele povećava uspešnost micro TESE?

Varikocela, to jest proširene vene oko testisa, se javlja u 5-10% pacijenata sa ne-obstruktivnom azospermijom. Oko 10% pacijenata ima spermatozoide u ejakulatu posle operacije varikocele koji se mogu koristiti za vantelesnu oplodnju.

Da li postoje faktori koji mogu predvideti uspešnost micro TESE?

Ne postoje parametri koji mogu predvideti uspešnost micro TESE. Vrednosti hormona i veličina testisa pre micro TESE ne mogu predvideti ishod micro TESE.

Koliko vremenski traje micro TESE?

Micro TESE traje 60-180 minuta.

Šta je azospermija (azoospermia)?

Azospermija (azoospermia) je patološko stanje kada nema spermatozoida u ejakulatu i javlja se kod 1% muškaraca. 15 % infertilnih muškaraca ima azospermiju. Proces razvoja i sazrevanja spermatozoida u tesitsu se naziva spermatogeneza.

Azospermija može biti:

-obstruktivnog tipa (OA), kada postoji normalan proces spermatogeneze, ali zbog zapušenja kanala (posledica infekcije, povrede, operacija) ili nedostatka kanala (cistična fibroza) nema spermatozoida u ejakulatu. Laboratorijske analize hormona i kariotip su normalni. Testisi su normalne veličine I zapremina ejakulata je smanjena.

-ne-obstruktivnog tipa (NOA) kada nema ili je oštećena spermatogeneza u samom testisu ili kada je poremećena funkcija hipofize koja ne luči dovoljno hormona da bi stimulisala spermatogeneza u testisu. Kada postoji oštećenje spermatogeneze u testisu folikulostimulirajući hormon (FSH) I luteinizirajući hormon (LH) su povišeni (preko 7,6, nivo testosterona je normalan ili nešto snižen, ili postoje genetska odstupanja kariotipa (najčešće Klinefelterov sindrom ili delecija Y hromozoma). Testisi su manji. Kada je poremećena funkcija hipofize hormoni FSH i LH su veoma niski i ti pacijenti se leče hormonskom teraijom koja daje rezultate u roku od nekoliko meseci.

U pojedinim slučajevima pacijenti sa ne-obstruktivnom azospermijom mogu imati normalne vrednosti FSH I veličini testisa.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

Odgovor možete očekivati u radnom vremenu ordinacije, od ponedeljka do petka, između 10 i 20 časova. 

2 + 13 =

Zakazivanje pregleda u ordinaciji Milenković

Svi pregledi, konsultacije i procedure se zakazuju pozivom na broj 381695022222

Možete pozvati i preko aplikacija Viber i WhatsApp. 

Pregled se može zakazati i preko elektronske pošte:

Info@drmilenkovic.com

ili direktno putem kontakt forme:

IVF Milenković

Cilj  nam je da postanemo jedna od vodećih zdravstvenih ustanova u pogledu kvaliteta i rezultata, kako u Srbiji tako i na internacionalm planu.

Zahvaljujući dugogodišnjem kliničkom iskustvu zaposlenih, stalnom stručnom usavršavanju i saradnji sa vodećim klinikama u Evropi  pacijent će kod nas uvek biti u fokusu.